Telefon

0491-882 97

E-post

nova@oskarshamn.se

Besöksadress

Varvsgatan 15

Oskarshamn

Postadress

Nova

Box 706

572 28 Oskarshamn

Katarina Gunnarsson

Koordinator utbildning

0491 - 76 42 94

Olga Maskenskaya

Koordinator utbildning

0491-882 77

Elin Bergstrand

Koordinator utbildning

0491-882 75

Sofie Bladström

Koordinator utbildning

0491-76 42 95

Anna Rockström

Koordinator större utvecklingsprojekt

0491-882 78

Henrik Jardbring

Projektledare Kompetenslyft Kalmar län

0491 - 76 42 92

Katharina Hultgren

Verksamhetsledare Atrinova

0491-167 00, 070-378 69 57

Martin Carling

Affärsutvecklare

0491-167 00, 076-023 48 08

Bengt Karlsson Moberg

Rektor

0491-76 42 91

Alexandra Flöner Tegnemo

Strateg

0491-76 42 96

Ellinor Adler

Strateg

0491-76 42 98

Rasmus Gustafsson

IT administratör

0491-76 42 97

Aicha Meho

Språkpraktikant AME

0491-882 97

Katarina Gunnarsson

Koordinator utbildning

0491 - 76 42 94

Olga Maskenskaya

Koordinator utbildning

0491-882 77

Elin Bergstrand

Koordinator utbildning

0491-882 75

Sofie Bladström

Koordinator utbildning

0491-76 42 95

Henrik Jardbring

Projektledare Kompetenslyft Kalmar län

0491 - 76 42 92

Rasmus Gustafsson

IT administratör

0491-76 42 97

Anna Rockström

Koordinator större utvecklingsprojekt

0491-882 78

Katharina Hultgren

Verksamhetsledare Atrinova

0491-167 00, 070-378 69 57

Martin Carling

Affärsutvecklare

0491-167 00, 076-023 48 08

Bengt Karlsson Moberg

Rektor

0491-76 42 91

Alexandra Flöner Tegnemo

Strateg

0491-76 42 96

Ellinor Adler

Strateg

0491-76 42 98