Telefon

0491-882 97

E-post

nova@oskarshamn.se

Besöksadress

Varvsgatan 15

Oskarshamn

Postadress

Nova

Box 706

572 28 Oskarshamn

Bengt Karlsson

Rektor

+46(0)491-76 42 91

Alexandra Flöner Tegnemo

Strateg

+46(0)491-76 42 96

Christine Ström

Kommunikationskoordinator

+46(0)491-76 42 90

Eva Nordlander

Utbildningshandläggare

+46(0)491-882 77

Linnéa Nyquist

Utbildningshandläggare

+46(0)491-882 75

Eva Tar

Koordinator

0491 - 76 42 95

Katarina Gunnarsson

Koordinator

0491 - 76 42 94

Anna Rockström

Koordinator större utvecklingsprojekt

+46(0)491-882 78

Katharina Hultgren

Verksamhetsledare Atrinova

+46(0)491-167 00, +46(0)70-378 69 57

Gabriella Johansson

Koordinator Atrinova

+46(0)491-167 00, +46(0)72-733 74 30

Eva Nordlander

Utbildningshandläggare

+46(0)491-882 77

Linnéa Nyquist

Utbildningshandläggare

+46(0)491-882 75

Eva Tar

Koordinator

0491 - 76 42 95

Katarina Gunnarsson

Koordinator

0491 - 76 42 94

Anna Rockström

Koordinator större utvecklingsprojekt

+46(0)491-882 78

Katharina Hultgren

Verksamhetsledare Atrinova

+46(0)491-167 00, +46(0)70-378 69 57

Gabriella Johansson

Koordinator Atrinova

+46(0)491-167 00, +46(0)72-733 74 30

Bengt Karlsson

Rektor

+46(0)491-76 42 91

Alexandra Flöner Tegnemo

Strateg

+46(0)491-76 42 96

Christine Ström

Kommunikationskoordinator

+46(0)491-76 42 90