Regionutvecklingspris 2018

Folke Snickars vinnare av Årets Regionutvecklingspris vid Oskarsgalan den 24 mars
Här följer en kort intervju med vår pristagare Folke Snickars som med stort personligt engagemang drivit samarbetet mellan Kungliga tekniska högskolan och Oskarshamns kommun framåt under många år. Tack vare honom engagerar sig Skandinaviens största tekniska högskola i arbetet för att skapa utveckling här som annars inte vore möjlig att åstadkomma.


Folke och hans fru Ann-Christine på väg till prisutdelningen

Du har varit fakultetsdekan på Kungliga tekniska Högskolan i Stockholm (KTH), vad innebär det?
– Det innebär att jag lett KTHs fakultetsnämnd det högsta beslutande organet i akademiska frågor. Man brukar säga att ett lärosäte leds av två rektor som är myndighets- och linjechef och fakultetens dekanus som leder det akademiska kvalitetsarbetet. Jag gjorde det i åtta år mot slutet av min karriär. Efter KTH-karriären har jag bland annat varit ordförande för Internationella handelshögskolan i Jönköping numera internationellt dubbelackrediterad.

Du är professor i regional planering, kan beskriva och/eller ge exempel på vad du har arbetat med i den rollen?

Jag har arbetat inom ett brett fält av frågor om metoder och processer för regional utveckling. Inte minst i samarbete med regionplaneringen i Stockholm och som förste chef för Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet. Ett exempel som jag kan lyfta fram är kulturens roll för regional utveckling där jag var tidigt ute.

Du har också varit ansvarig på KTH för samarbetsavtalet mellan Oskarshamns kommun och KTH, vad har det betytt för Oskarshamns kommun resp. för KTH?

– Jag har varit en länk mellan KTH och Oskarshamn under en längre tid. Varaktigheten har lett till att man kunnat fördjupa den ömsesidiga nyttan. Inom ramen för mitt arbete växte bland annat fram idén att Äspöaboratoriet skulle kunna göra mera nytta än att vara plats för test av slutförvarstekniker. Jag lyckades bland annat intressera professor Ulf Karlsson, nu vid Linköpings universitet för arbetet. En framgång som fortsätter. För KTH har samarbetet betytt att vi får en stabil förankring i en teknikintensiv region utanför Stockholm.

Vilka resurser i Oskarshamns kommun ser du som viktiga att ta tillvara för kommunens och regionens tillväxt och utveckling?

– Modern forskning om regional utveckling lär oss att utveckling skapas inifrån och underifrån. Ibland är externt initierade kriser förlösande för nya idéer och innovationer. Oskarshamn befinner sig just i en sådan dynamisk fas där det gäller att fånga möjligheterna. Människorna och deras kreativitet är basen. Oskarshamn kan bli en knutpunkt i ett återindustrialiserat Sverige.

Hur ser du på framtiden för Oskarshamns kommun?

– Oskarshamnarna är måna om sin bygd och sin region. Inget att undra över. En fantastisk kommun. Kommunen behöver kanske i något större grad bejaka det faktum att man befinner sig i en unik kustregion i Sverige. Samverkan mellan kommuner skapar styrka. Här har Oskarshamn stora och outnyttjade möjligheter. Titta på Västkusten och Halland. Vi är bara i början av kunskapssamhället. Vem trodde att man kunde tvätta utan tvättmedel i OKGs högrenade vatten? Vem trodde att man kunde göra en ny sorts forskningsmiljö av Äspölaboratoriet?

Folkes tal Oskarsgalan 2018-03-24