Vinnare Idéjakt 2016

Olaf Lindström med bidraget Railmanager

 

Juryns motivering – Vinnaren har sett möjligheter att utveckla ett digitalt verktyg som förenklar och säkrar upp det administrativa arbetet med regler och säkerhetsstyrning inom järnvägsbranschen.

Prisutdelning ägde rum den 3 februari 2017, på Kommunhuset i Hultsfred där bland annat Michael Leijonhud/ näringslivsstrateg i Hultsfred kommun och Katharina Hultgren verksamhetsledare Atrinova närvarade.