Seminarium Landbaserad fiskodling

Ett mycket uppskattat och välbesökt seminarium ”Nya affärsmöjligheter inom Landbaserad fiskodling” arrangerades den 16 december 2016, där flertalet föreläsare berättade mer om bland annat

  • Senaste tekniken
  • Marknadspotential
  • Hållbar livsmedelsförsörjning
  • Restvärme som resurs
  • Entreprenörer berättar

 

Vill du ta del av presentationerna som visades under seminariet så ta kontakt med oss på e-postadress info@atrinova.se