Demosite

Vi erbjuder en marknadsnära plattform där entreprenörer och företag på kommersiella grunder kan testa och demonstrera nya produkter inom energi, miljö och teknik.

Demosite bygger på samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. Målet är en plattform som kan generera nya företag och arbetstillfällen som bidrag till att vi blir en attraktiv region.