Etablering och Särskilda insatser

Vi arbetar med att stötta avknoppnings- och innovationsprojekt från befintliga företag, koordinering och etablering av nya företag samt kommersialisering av forskningsresultat från de projekt som bedrivs i regionen.

Vi arbetar även med särskilda insatser mot kommun och företag, det kan bland annat innebära koordinering av utvecklingsinsatser, rådgivning med mera.