Atrinova i siffror

419

Antal utvärderade idéer

18

Antal pågående projekt

15

Antal partners i ägarföreningen Trinova