Atrinova i siffror

301

Antal utvärderade idéer

22

Antal pågående projekt

12

Antal partners