Atrinova i siffror

375

Antal utvärderade idéer

23

Antal pågående projekt

16

Antal partners i ägarföreningen Trinova