Atrinova i siffror

426

Antal utvärderade idéer

22

Antal pågående projekt

16

Antal partners i ägarföreningen Trinova