Atrinova i siffror

285

Antal utvärderade idéer

24

Antal pågående projekt

12

Antal partners