Vill du förverkliga din affärsidé lite snabbare och lite smartare?

Vi ger dig stöd och de rätta verktygen för att utveckla din affärsidé till framgång!

Atrinova är en plattform som ger dig stöd från idé till verklighet, genom affärsutveckling, innovations-/ inkubatorstöd och testbädd där du kan visa och demonstrera din innovation. 

Atrinova ger också stöd vid etableringar och avknoppningar och koordinerar också ett antal större utvecklingsprojekt.