Vill du förverkliga din affärsidé lite snabbare och lite smartare?

Vi ger dig stöd och de rätta verktygen för att utveckla din affärsidé till framgång! Atrinova är en plattform som ger dig stöd från idé till verklighet, genom affärsutveckling, innovations-/ inkubatorstöd och testbädd där du kan visa och demonstrera din innovation.  Vi ger också stöd vid etableringar och avknoppningar från industrin.

Atrinova arbetar också med affärsutvecklingsinsatser för att bevara befintliga och utveckla nya, stabila och långsiktiga arbetstillfällen i regionen. Vi vill bidra till regionens tillväxt och utöka det lokala engagemanget i regionens näringsliv.

Atrinova är en del av Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling och arbetar över kommunerna Oskarshamn, Mönsterås, Högsby och Hultsfred.

Vårt erbjudande:

Starta företag
Om du har en affärsidé är du välkommen hit för att bolla den med oss, helt förutsättningslöst och kostnadsfritt. Du behöver inga förkunskaper eller särskilda erfarenheter, det räcker om du bara har ett frö till en idé.  Det spelar ingen roll vilken bransch din affärsidé hör hemma i, vi har erfarenhet av de flesta.

Behöver du ha fördjupade kunskaper inför start av företag erbjuder vi varje vår och höst vår Företagarskola, där du får grundläggande kunskaper om de flesta områden som du som ny företagare behöver känna till. Vi delar generöst med oss av vårt nätverk och kontakter, såväl lokalt, regionalt och nationellt.

Vårt nyföretagarstöd genomför på uppdrag av Oskarshamns kommun.

Inkubator
Sitter du på en innovativ idé som du inte riktigt vet hur du ska komma vidare med? Hos Atrinova får du hjälp med affärsutveckling, rådgivning och coachning, finansierings-lösningar, kommunikationsstöd och tillgång till ett stort kontaktnät. Du som person bakom idén är en viktig faktor för framgång .Välkommen till en kreativ tillväxtmiljö i anpassade kontorslokaler!

Demosite
Vi erbjuder en marknadsnära demonstrationsplattform för innovationer inom energi/miljö/teknik. Plattformen erbjuder en attraktiv demonstrationsmiljö tillsammans med kompetens inom affärsutveckling och projektledning, för att nya innovationer snabbare ska nå marknaden. Målsättningen är att stärka Oskarshamns profil som ett internationellt energicentrum, där nya företag startas och utvecklas och bidrar till en breddning av näringslivet i regionen.

Avknoppning och etablering
Har du ett kunskapsintensivt företag som du vill etablera i vår region?  Vi stöttar dig genom koordinering, lokala kontakter, ingångar i nätverk  och mycket mer. Vi hjälper också till med att stötta avknoppnings- och innovationsprojekt från befintliga företag och kommersialisering av forskningsresultat från de projekt som bedrivs i regionen.