Kvalitetsteknik

Kortare kurs inom YH

Eftersom vi har ett fåtal tomma platser på vår YH-utbildning Produktionsteknik finns det nu möjlighet att ansöka om att få läsa några av kurserna som ingår i programutbildningen. När du skickat in din ansökan ska du komplettera den genom att skicka in dina gymnasiebetyg samt signerat arbetsgivarintyg från produktionsindustri, som visar hur länge du varit anställd och vilka arbetsuppgifter du har. Mer information om kursens innehåll hittar du under fliken ”om”.

Kursens syfte och mål

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om arbetsprocesser och kvalitetsverktyg för att med hänsyn till miljöaspekter kunna medverka i utvecklingsarbete och ständiga förbättringar inom produktionsindustrin.

Målet med kursen är att ge kunskaper om kvalitetsteknik som styrinstrument i ett företag, samt metoder och verktyg i det förebyggande arbetet med ständiga förbättringar i kvalitets­arbetet. Kursen ska även ge kunskaper om produktionsindustrins påverkan på den yttre miljön, samt metoder och åtgärder för att reducera denna påverkan.

Följande tillfällen träffas vi på Nova:
Lördagen den 22 januari 8-13
Fredagen den 11 februari 8-16
Lördagen den 12 mars 8-13
Fredagen den 8 april 9-16
Fredagen den 3 juni 8-16
Lördagen den 4 juni 8-13
Tentamensdatum är ännu ej beslutat.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från annat land). Lägst betyget Godkänd/E krävs i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Industritekniska programmet

  • Matematik 2a
  • Industritekniska processer 1
  • Människan i industrin 1
  • Produktionskunskap 1
  • Produktionsutrustning 1

Eller

Teknikprogrammet

  • Matematic 2c
  • Produktionskunskap 1
  • Produktionsutrustning 1
  • Industritekniska processer 1
  • Människan i industrin 1

Dina kunskaper kan du styrka genom betyg eller andra handlingar. Om du saknar ett slutbetyg eller inte har läst de gymnasiekurser som krävs, kan du ansöka på s.k. reell kompetens (glöm inte att kryssa i den rutan när du gör din ansökan). Då bifogar du ett CV till din ansökan, samt handlingar som styrker att du har kunskaper som motsvarar kraven ovan, exempelvis arbetsintyg där dina arbetsuppgifter framgår. Du kan därefter bli kallad till intervju för att kartlägga din kompetens. Om ledningsgruppen anser att du har de förkunskaper som krävs, deltar du i urvalet.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urvalet görs utifrån ett särskilt prov och tidigare utbildning.

Alla behöriga sökande blir kallade till ett särskilt prov som genomförs i två delar. Del I är ett skriftligt prov som syftar till att pröva de sökandes förmåga i matematiskt tänkande, logiskt tänkande samt svensk och engelsk läsförståelse. Del II genomförs i form av en strukturerad intervju som syftar till att pröva de sökandes förståelse för produktionsprocessen, analytisk förmåga, kommunikation och samarbetsförmåga. Intervju ska även pröva den sökandes faktiska förutsättningar att genomföra utbildningen enligt det planerade upplägget. Särskilt prov ger max 50 poäng.

Tidigare genomförd utbildning inom det produktionstekniska området utöver förkunskapskraven ger meritpoäng. Sådan utbildning  kan vara minst godkända gymnasiekurser inom ämnena matematik, CAD, processautomation, industriautomation, mät-, styr- och reglerteknik, produktionskunskap, produktionsutrustning och andra gymnasiekurser som bedöms som relevanta för utbildningen. Tidigare utbildning ger max 16 poäng.

Fyll i formuläret och skicka sedan betyg och intyg till nova@oskarshamn.se så hör vi av oss senast den 10 januari med besked om du blivit antagen. Vid fler sökande än det finns platser görs ett urval.