VVS-ingenjör

Yrkeshögskoleutbildning

Har du ett tekniskt intresse och god förmåga att planera ditt arbete? Då kan VVS-ingenjör vara din nya karriär!

VVS står för värme, ventilation, sanitet, och som VVS-ingenjör är du med och skapar energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer att arbeta och bo i. Du arbetar med utformning av VVS-, kyl- och luftsystem vid nybyggnationer av t ex kontor, skolor och bostäder.
VVS-ingenjörer kan arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen eller på konsult- och entreprenörsföretag.

Campus Nyköping är huvudman för utbildningen

Utbildningens upplägg

Campus Nyköping är huvudman för utbildningen, som sker på distans med träffar i Oskarshamn fyra gånger per läsår. Introduktionen hålls på Campus Nyköping. Undervisningen sker dels i form av inspelade föreläsningar via en digital lärplattform, dels via Zoom vid de schemalagda träffarna. Examinationen består oftast av inlämningsuppgifter och hemtentor.

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet och frihet, men också stort ansvar för att planera och lägga den tid som krävs på studierna. Att delta vid de fysiska träffarna är en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på.

Under de arbetsplatsförlagda kurserna, Lärande i arbete (LIA), får du möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken ute på olika arbetsplatser. Det ger möjlighet till direktkontakter med arbetsgivare och en god insikt i ditt framtida arbete redan under utbildningens gång.

Kurser som ingår i utbildningen

År 1
Bygg- och projektprocessen, 10 YH-poäng
Byggkonstruktion, 20 YH-poäng
Tillämpad CAD-konstruktion, 30 YH-poäng
Förnyelsebar energi, 10 YH-poäng
Värmeinstallationer, 40 YH-poäng
Lärande i arbete 1, 30 YH-poäng
Luftbehandlingsinstallationer, 40 YH-poäng
Inneklimat för komfort och hälsa, 5 YH-poäng

År 2
Spillvatten-, dagvatten- och tappvatteninstallationer, 20 YH-poäng
Styr- och övervakningssystem, 30 YH-poäng
Lärande i arbete 2, 30 YH-poäng
Kommunikation, 10 YH-poäng
Kylteknik/klimatsystem, 25 YH-poäng
Energieffektivisering – övergripande systemdesign, 10 YH-poäng
Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng
Lärande i arbete 3, 40 YH-poäng
Examensarbete, 25 YH-poäng

Länk till kurssida

Yrkesliv

Det råder stor brist på VVS-ingenjörer, så möjligheterna till arbete efter avslutad utbildning är mycket goda. Du kan arbeta som VVS-ingenjör eller VVS-konstruktör med kompetens inom t ex projektering av VVS-, kyl- och luftsystem, projektering av system som möjliggör en god inomhusmiljö, ansvar för VVS-konstruktörer i projekt samt projektering och framtagande av installationsritningar i CAD.

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för helfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Matematik 2a
Värmelära

eller
Matematik 2a
Energiteknik 1

eller
Matematik 2c
Fysik 1a

eller
Matematik 2a
Bygg och anläggning 2

Saknar du slutbetyg/gymnasieexamen? Då kan du söka på reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Uppfyller du inte kravet på Matematik 2? Du kan då läsa Campus Nyköpings webbserade kurs i matematik, som efter godkänd tenta ger dig behörighet motsvarande Matematik 2. I svarsbrevet på din utbildningsansökan från Campus Nyköping finns även en kursnyckel till matematikkursen. Du läser kursen i din egen takt och den avslutas med en tentamen.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Har du frågor om behörighet kan du ringa antagningstelefonen på nr 0155-45 70 60. Antagningen nås också på mailadressen: yhantagning@nykoping.se

Urval

Urval görs utifrån meritvärdering av betyg samt särskilt prov. Det särskilda provet syftar till att bedöma den sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen och består av ett webbaserat prov som testar din problemlösningsförmåga samt läsförståelse.

Så här ansöker du:

  • Logga in/skapa konto under knappen Logga in.
  • Gå till utbildningar och sök efter din utbildning.
  • Lägg till din utbildning till dina val.
  • Bifoga de dokument som krävs, t ex betyg.
  • Granska och skicka in din ansökan.

Ansök här