VVS-ingenjör

Yrkeshögskoleutbildning

Har du ett tekniskt intresse och god förmåga att planera ditt arbete? Då kan VVS-ingenjör vara din nya karriär! VVS står för värme, ventilation, sanitet, och som VVS-ingenjör är du med och skapar energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer att arbeta och bo i. Du arbetar med utformning av VVS-, kyl- och luftsystem vid nybyggnationer av t ex kontor, skolor och bostäder. VVS-ingenjörer kan arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen eller på konsult- och entreprenörsföretag.

Campus Nyköping är huvudman för utbildningen

Yrkesliv

Det råder stor brist på VVS-ingenjörer, så möjligheterna till jobb efter avslutad utbildning är mycket goda. Med en utbildning till VVS-ingenjör kan du jobba som projektledare och ansvara för allt från anbud till slutbesiktning inom ett projekt, som kan handla om nybyggnation eller ombyggnation och omfatta ett eller flera tekniska system. Du planerar produktionen vad gäller ekonomi, tid och personal och träffar beställare och andra entreprenörer i byggmöten.

Utbildningens upplägg

Campus Nyköping är huvudman för utbildningen, som sker på distans med träffar i Oskarshamn 2-3 gånger per termin. Introduktionen hålls på Campus Nyköping. Undervisningen sker dels i form av inspelade föreläsningar via en digital lärplattform, och dels via videokonferens vid de schemalagda träffarna. Examinationen består oftast av inlämningsuppgifter och hemtentor.

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet och frihet, men också stort ansvar för att planera och lägga den tid som krävs på studierna. Att delta vid de fysiska träffarna är en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på.

Tre arbetsplatsförlagda kurser (drygt en fjärdedel av utbildningen), Lärande i arbete (LIA), ingår i utbildningen. Under LIA-kurserna får du omsätta teoretiska kunskaper i praktiken ute på olika arbetsplatser. Det ger möjlighet till direktkontakter med arbetsgivare, och en god insikt i ditt framtida arbete redan under utbildningens gång.

Läs mer om utbildningen hos Campus Nyköping

Kurser som ingår i utbildningen

Brandskydd, 5 YH-poäng
Byggkonstruktion, 10 YH-poäng
Energieffektivisering – övergripande systemdesign, 10 YH-poäng
Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng
Examensarbete, 25 YH-poäng
Förnyelsebar energi, 8 YH-poäng
Inneklimat för komfort och hälsa, 5 YH-poäng
Kommunikation, 20 YH-poäng
Kylteknik/klimatsystem, 25 YH-poäng
Lärande i arbete 1, 30 YH-poäng
Lärande i arbete 2, 30 YH-poäng
Lärande i arbete 3, 40 YH-poäng
Luftbehandlingsinstallationer, 40 YH-poäng
Miljöcertifiering, 2 YH-poäng
Projektprocessen, 20 YH-poäng
Spillvatten- dagvatten- och tappvatteninstallationer, 20 YH-poäng
Styr- och övervakningssystem, 30 YH-poäng
Tillämpad CAD-konstruktion, 30 YH-poäng
Värmeinstallationer, 40 YH-poäng

Läs mer om kursernas innehåll här

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för helfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Matematik 2a
Värmelära

eller
Matematik 2a
Energiteknik 1

eller
Matematik 2c
Fysik 1a

eller
Matematik 2a
Bygg och anläggning 2

Saknar du slutbetyg/gymnasieexamen? Då kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Uppfyller du inte kravet på Matematik 2? Du kan då läsa Campus Nyköpings webbserade kurs i matematik, som efter godkänd tenta ger dig behörighet motsvarande Matematik 2, när du söker till VVS-ingenjör. Du läser kursen i din egen takt och den avslutas med en tentamen. Kontakta Campus Nyköpings antagning för att anmäla dig till kursen.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Har du frågor om behörighet kan du ringa antagningstelefonen på nr 0155-45 70 60 (Öppettider 8:30-16:30, lunch 11:30-12:30).

Antagningen nås också på mailadressen: yhantagning@nykoping.se

Urval

Urval görs utifrån meritvärdering av betyg samt särskilt prov. Det särskilda provet syftar till att bedöma den sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen och består av ett webbaserat prov som testar din problemlösningsförmåga samt läsförståelse.