Övriga lärarutbildningar

Program på grund/avancerad nivå

Grundlärarprogram

Verksamhetsintegrerad utbildning med VFU-placering i Oskarshamn

Du som blir antagen till någon av dessa utbildningar kommer att tillhöra ett arbetslag vid en skola i Oskarshamns kommun. Vid den utsedda skolan genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka. Observera att: Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Kalmar.

Linnéuniversitetet erbjuder:
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6/verksamhets­integrerad profil, 240 hp
Läs mer här>>

Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhets­integrerad profil, 180 hp
Lär mer här>>