Tandsköterska

Vill du ha ett rörligt och omväxlande arbete där du får träffa många människor och både arbeta självständigt och vara en del i ett team? Då är tandsköterska ett bra val!

Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du rengör och steriliserar instrument och ser till att utrustning och arbetsmaterial finns framme och är i ordning. En tandsköterska kan också arbeta självständigt med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet.

Vår utbildning följer Yrkeshögskolemyndighetens nationella riktlinjer MYHFS 2016:13

Utbildningen ges i samarbete med MedLearn AB i Stockholm som bedrivit tandsköterskeutbildning sedan i början av 2000-talet.

 

Yrkesliv

Efter utbildningen arbetar du som tandsköterska inom privattandvård eller folktandvård, i ett team med tandläkare och tandhygienist. Med tiden kan man specialisera sig och utbilda sig till exempelvis ortodontisköterska och arbeta med tandreglering, eller till operationstandsköterska och assistera vid tandkirurgiska operationer. En tandsköterska kan också vara kliniksamordnare med mera inriktning mot personaladministration och organisationsfrågor.

Utbildningens upplägg

Du studerar på heltid under 65 veckor utan uppehåll för lov. Utbildningen genomförs på distans, men innehåller cirka 25 träffar, vilket innebär schemalagd undervisning på Nova två sammanhängande dagar varannan vecka, plus några extra dagar för metodövningar, studiebesök etc. Metodövningar och studiebesök kan ibland förläggas till någon annan närliggande ort. Under högsommaren, jul- och nyårstiden samt under LIA-perioderna är det dock längre intervall mellan gruppträffarna och då är det självstudier som gäller med hjälp av kurshandledningar på Internet och kurslitteratur.

Träffarna betraktas som obligatoriska, och innehåller seminarier och föreläsningar, skriftliga prov samt praktiska övningar. I övrigt studerar man självständigt med hjälp av studie­handledningar på Internet och kurslitteratur. I utbildningen ingår insändningsuppgifter, skriftliga prov och praktik. Support från lärare ges vid träffarna, via e-post och telefon. Goda datakunskaper och tillgång till dator och Internet är ett krav eftersom vi använder oss av en webbaserad studieplattform.

Utbildningen ställer stora krav på engagemang och förutsätter en hög arbetsinsats. Det krävs att du är disciplinerad och kan läsa på egen hand. Studerar du hemma är det viktigt att du får lugn och ro för studierna under dagen eller kvällen. Att studera på 100 % är jämförbart med heltidsarbete!

Utbildning i de praktiska momenten sker dels vid gruppträffarna och vid metodövningar på tandvårdsklinik, men framförallt vid arbetsplatsförlagd LIA (Lärande i arbete). LIA omfattar 80 YH-poäng uppdelat i tre perioder, vilket motsvarar 16 heltidsveckor. Du kan göra din LIA i din hemkommun, men räkna med att behöva pendla inom din kommun/ditt län både vad gäller LIA och kanske senare också arbete. LIA ska fördelas mellan privat tandvård och folktandvård. Under LIA får du tillämpa och fördjupa de teoretiska kunskaperna i verkliga situationer. LIA ger dessutom möjlighet till värdefulla kontakter i arbetslivet.

Kurser som ingår i utbildningen

Administration och organisation, 30 YH-poäng
Anatomi, anestesi och farmakologi, 20 YH-poäng
Lärande i arbete termin 1, 15 YH-poäng
Lärande i arbete termin 2, 25 YH-poäng
Lärande i arbete termin 3, 40 YH-poäng
Material och miljö, 20 YH-poäng
Munhålans och tändernas anatomi, 10 YH-poäng
Odontologi 1, 35 YH-poäng
Odontologi 2, 30 YH-poäng
Oral hälsa 1, 30 YH-poäng
Oral hälsa 2, 25 YH-poäng
Teamtandvård, 10 YH-poäng
Vårdhygien och smittskydd, 25 YH-poäng
Examensarbete, 10 YH-poäng

Utbildningens ledningsgrupp

Praktisk information

Terminstider:

Termin 1: 20180312 – 20180803
Termin 2: 20180806 – 20181228
Termin 3: 20181231 – 20190607

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Behörighet

Eftersom utbildningen är eftergymnasial krävs ett slutbetyg från gymnasial utbildning eller motsvarande. Du ska ha godkänt betyg i Svenska 2 eller motsvarande kunskaper.

God vana att använda dator och Internet är en förutsättning för att klara studierna.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån särskilt prov i form av ett skriftligt test i svenska där de 60 sökande med bäst provresultat går vidare till intervju. Tidigare utbildning inom tandvård är meriterande liksom yrkeserfarenhet sammanhängande i minst sex månader inom tandvård, vård och omsorg samt försäljning/service. Högst 3 års yrkeserfarenhet kan tillgodoräknas.