Tandsköterska

Yrkeshögskoleutbildning

Vill du ha ett rörligt och omväxlande arbete där du får träffa många människor och både arbeta självständigt och vara en del i ett team?

Då är tandsköterska ett bra val!

 

Som TANDSKÖTERKSA assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du arbetar inom privattandvård eller folktandvård i ett team med tandläkare och tandhygienist. Du rengör och steriliserar instrument och ser till att utrustning och arbetsmaterial finns framme och är i ordning. En tandsköterska kan också arbeta självständigt med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet.

MED TIDEN kan man specialisera sig och utbilda sig till exempelvis ortodontitandsköterska och arbeta med tandreglering, eller till operationstandsköterska och assistera vid tandkirurgiska operationer. En tandsköterska kan också vara kliniksamordnare med mera inriktning mot personaladministration och organisationsfrågor.

Våren 2020 genomgick utbildningen Yh-myndighetens kvalitetsgranskning och fick högt betyg. Hittar mer information här: Tandsköterskeutbildning får högt betyg!

Undrar om den moderna tandsköterskans roll?

Kika gärna filmen nedan! Monica Palmö – övertandläkare, verksamhetschef i Region Blekinge, vice ordförande i Novas ledningsgrupp för tandsköterskeutbildningen – berättar hur hon ser på utbildningen i Oskarshamn!

Upplägg

 

Vår utbildning följer Yrkeshögskolemyndighetens nationella riktlinjer (MYHFS 2020:3) och har nationellt likvärdigt innehåll.

Utbildningen ges PÅ DISTANS med ca 10 obligatoriska träffar om 1-3 dagar i följd i Oskarshamn. Du studerar på HELTID under 65 veckor utan uppehåll eller lov. Under juli månad samt under jul- och nyårshelgerna äger dock inga gruppträffar rum utan då är det självstudier som gäller. Undervisningen varieras  mellan teoretisk undervisning och praktiska övningar.

För det mesta arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter,  grupparbeten, förberedelsen till skriftliga prov, mm. Dina lärare  handleder dig via e-post, telefon och via webbaserade lärplattformen. De praktiska övningarna omfattar metodövningar, studiebesök och Lärande i arbete (LIA). Praktiska övningar kan ibland förläggas till annan, närliggande ort.

Lärande i arbete (LIA)

LIA omfattar 80 YH-poäng uppdelat i tre perioder, vilket motsvarar 16 heltidsveckor. Under LIA kan du omsätta teoretiska kunskaper i praktiken, få kontakter med arbetsgivare och få goda insikter i ditt framtida arbete. Vår ambition är att du ska kunna göra din LIA i din hemkommun, men räkna med att du kanske kommer att behöva pendla inom ett större område både vad gäller LIA och kanske senare också arbete. LIA ska fördelas mellan privat tandvård och folktandvård. Under LIA får du tillämpa och fördjupa de teoretiska kunskaperna i verkliga situationer. LIA ger dessutom möjlighet till värdefulla kontakter i arbetslivet.

Kurser

 • Anatomi, anestesi och farmakologi                                  25 YH-poäng
 • Etik, bemötande och kommunikation                              15 YH-poäng
 • Examensarbete Examensarbete                                       20 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1 LIA                                                         15 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2 LIA                                                         25 YH-poäng
 • Lärande i arbete 3 LIA                                                         40 YH-poäng
 • Material, miljö och hantering av farligt avfall                  20 YH-poäng
 • Odontologi 1                                                                          40 YH-poäng
 • Odontologi 2                                                                          30 YH-poäng
 • Oral hälsa 1                                                                            25 YH-poäng
 • Oral hälsa 2                                                                            30 YH-poäng
 • Tandvårdens verksamhet och organisation                    15 YH-poäng
 • Vårdhygien och smittskydd                                                 25 YH-poäng

Din engagemang är viktigt!

Utbildningen ställer stora krav på engagemang och förutsätter en hög arbetsinsats. Det krävs att du är disciplinerad och kan läsa på egen hand. Studerar du hemma är det viktigt att du får lugn och ro för studierna under dagen eller kvällen. Att studera på 100 % är jämförbart med heltidsarbete!

Praktisk information

 • Goda datakunskaper och tillgång till dator och Internet är ett krav eftersom vi använder oss av en webbaserad studieplattform.
 • Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN, beroende på vilken övrig inkomst du har.
 • Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Behörighet

 

Grundläggande behörighet

I 3 kap 1§ förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan anges att behörig att antas till utbildningen är den som

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning och och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2§ Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

 

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/G/3 i följande gymnasiala kurser:

 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2
 • Engelska 5

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

 

Björn Söderström
Björn tog tandsköterskeexamen på Nova i april 2018
Hur kommer det sig att du sökte till tandsköterskeutbildningen?
– Det var egentligen en slump att jag blev tandsköterska. Jag hade arbetat på posten i flera år och var redo för en ny karriär. Ambitionen var att börja plugga utan att lämna Västervik och jag letade på nätet efter lämpliga distansutbildningar. Då hittade jag Novas tandsköterskeutbildning som verkade spännande och såg ut att passa mig. Jag sökte och blev antagen, vilket jag är glad för idag.

Hur skulle du beskriva det jobbet du har idag?
– Det bästa med mitt jobb som tandsköterska är att få arbeta med alla åldersgrupper och att det är stor variation på patientkontakterna. Jag tycker också det är väldigt utvecklande och roligt att jobba i team. Jag sökte jobb redan under utbildningstiden på en klinik där jag gjort en av mina LIA-perioder och började direkt efter examen.

Helen Östman
Helen tog tandsköterskeexamen på Nova i april 2018

Hur kommer det sig att du sökte till tandsköterskeutbildningen?
– Jag har alltid älskat att arbeta med människor och har ett stort intresse för anatomi och folkhälsa. Jag hade sedan tidigare en examen med inriktning idrott och arbetade i 10 år på en träningsanläggning innan jag sökte utbildningen. Jag drivs av utveckling och visste att det fanns många arbetsuppgifter och utvecklingsvägar som tandsköterska.

Hur har din resa som tandsköterska sett ut hittills?
– Jag fick jobb 4 månader före min tandsköterskeexamen på en Folktandvårdsklinik där jag gjort LIA, och där är jag fortfarande kvar. Jag är receptionsansvarig och assisterar också tandläkare samt har egna patienter, både barn och vuxna. Dessutom undersöker jag 1-åringar på Barnhälsovården i Öppna förskolans lokaler och arbetar på vår mobila enhet, tandvårdsbussen, som vi har på 5 skolor.

– Under Folktandvårdens nedstängning i början av pandemin arbetade jag på länets kontaktcenter med triagering (anm: process för att sortera och prioritera patienter) av akuta patienter och det var väldigt lärorikt.

– Jag arbetar också för Folktandvården centralt i olika projekt som är länsövergripande. Dessutom tar jag i juni 2021 examen i Region Kalmar läns ”Traineeutbildning för framtida chefer”, som jag deltagit i de senaste 2 åren. Vi är ett 20-tal deltagare och i gruppen har vi läkare, kuratorer, trafikledare, sjuksköterskor osv. från hela länet. Det är otroligt givande att få utbyta erfarenheter med olika yrkesgrupper!

Vad har du för bild av själva yrkesrollen?
– Alla tandsköterskor jag känner älskar sitt jobb och det är nog bland annat för att det är så givande. Att ha kollegor som alltid finns där och stöttar och ställer upp för varandra är fantastiskt. Ingen dag är den andra lik och patienterna ger oss glädje och nyans i vår vardag. Jag får göra väldigt mycket roliga saker och framförallt får jag bidra till en bättre munhälsa för befolkningen och det är en grym känsla!

Therese Haglund,
tandsköterskestudent aug 2019 – nov 2020

Hur kommer det sig att du sökte till tandsköterskeutbildningen?
– Jag hade funderat länge på att söka och så äntligen var det min tur att komma in på utbildningen. Det var tredje gången jag sökte, så jag blev så glad när jag kom in!

Kan du beskriva programmet i korthet?
– Det är en distansutbildning, vi träffas på skolan 2 dagar varannan vecka. Jag trivs väldigt bra med skolan och upplägget. Vi studerar en kurs i taget, då vi både har föreläsningar och praktiskt arbete som både kan vara på skolan men även på folktandvården i Oskarshamn.

Vad tycker du har varit speciellt intressant än så länge?
– Vi har fått lära oss jättemycket hittills men jag måste säga att roligast är LIA, lärande i arbetslivet.

Har du några planer för vad du ska göra efter din studietid?
– Min önskan är att få arbeta inom Folktandvården.

Har du några tips till blivande studenter på utbildningen?
– Ge inte upp om ni inte kommer in första gången, det är en jätterolig utbildning så det är värt väntan!

My Engström,
tandsköterskestudent aug 2019 – nov 2020

Hur kommer det sig att du sökte till tandsköterska?
– Jag var först tveksam till att söka utbildningen, jag var ganska nervös över att jag inte skulle klara av att studera då jag inte studerat sedan gymnasiet. Men tittar jag i backspegeln efter ca halva utbildningen så är jag otroligt glad att jag tog steget och sökte.

Kan du beskriva programmet i korthet?
– Eftersom det är en heltidsstudie på distans så träffas vi i skolan två dagar varannan vecka. Upplägget är ganska så lika för de kurser vi gjort hittills, föreläsningar, metodövningar och en del grupparbeten. Men vi gör även en del studiebesök vilket innebär att vi även får se det vi läser om i verkligheten, vilket kan vara en fördel. Sen har vi ju även chans till att se sådant vi läst om på våra LIA-veckor. Dessa veckor gör att man får en helt annan insyn i vad yrket innebär.

Vad tycker du har varit speciellt intressant än så länge?
– Eftersom området är nytt för de flesta som börjar så får man upp ögonen för yrket på ett annat sätt. Man får en helt annan förståelse av vikten av det arbete man kommer utföra i framtiden. Framför allt är den förebyggande munhygienen något som läggs stort fokus på och som jag tycker är särskilt viktigt.

Har du några planer för vad du ska göra efter din studietid?
– Jag vill arbeta som tandsköterska. Men ser det inte som en omöjlighet att utvecklas vidare om möjligheten skulle finnas men inom samma yrkeskategori. Det finns många olika områden för en tandsköterska att arbeta inom eller specialisera sig på.

Har du några tips till blivande studenter på utbildningen?
– Fundera på vad du tror att yrket innebär, sök information om det och sök utbildningen. Jag är glad att jag tog steget att söka. Att plugga på distans kan vara en utmaning och det krävs att man har lite disciplin och får sitt skolarbete gjort. Men i regel är ämnen så intressanta att man vill veta mer och förstå vad det handlar om.

Ansök här till höst termin 2022

 

Ansökning är stängd 

 1. Se över att du har behörighet för att söka utbildningen
 2.  Ansök här
 3. Svara på antagningsbeskedet

När du ansöker

Vid ansökan så bifogar du betyg, andra intyg som styrker dina meriter. Dokumenten som bifogas behöver vara läsbara med tydlig signatur. Om du ansöka på Reell kompetens glöm inte att kryssa i den rutan när du gör din ansökan. Mailansökningar mottages inte.

Urval

Urvalet görs utifrån dina betyg och ett särskilt skriftlig prov där du kommer att visa dina kunskaper i Svenska.