Specialistundersköterska – äldre och välfärdsteknik

Yrkeshögskoleutbildning

Älskar du ditt jobb som undersköterska men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats? Satsa på en utbildning till specialistundersköterska!

I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Den här utbildningen bygger vidare på din undersköterskeutbildning med inriktning mot fokusområdena äldre och välfärdsteknik. Utbildningen är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Under din studietid får du inom området äldre fördjupade kunskaper om demenssjukdomar, psykisk ohälsa hur du kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande, om olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser.

Inom området välfärdsteknik får du exempelvis ta del av:
• Etik och värdegrundsfrågor kopplat till användning av välfärdsteknik
• Aktuell terminologi och syftet med välfärdsteknik
• Omvärldsbevakning och teknisk utveckling inom området
• Exempel på välfärdstekniska produkter och tjänster
• Lagstiftning och regelverk som styr arbetet med välfärdsteknik

Utbildningen leds av erfarna lärare och gästföreläsare med specialkompetens inom olika områden. Eftersom utbildningens upplägg gör det möjligt att fortsätta arbeta, får du goda möjligheter att reflektera och pröva nya kunskaper och metoder i praktiken. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län

Yrkesliv

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska, du höjer din kompetens genom att tillgodogöra dig ny fördjupad kunskap vilket gör dig tryggare i din yrkesroll.

Utbildningens upplägg

Omgång nr.1 startar hösten 2021, du kan ta del av utbildningen från:
Oskarshamn
Värnamo

Omgång nr.2 startar hösten 2022, du kan ta del av utbildningen från:
Oskarshamn
Värnamo
Vimmerby (satellitort)

Omgång nr. 3 startar hösten 2023, du kan ta del av utbildningen från:
Oskarshamn
Värnamo
Hultsfred (satellitort)
Västervik (satellitort)

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling i Oskarshamn står som utbildningsanordnare och utbildningen omfattar 200 YH-poäng. Du läser på halvfart under fyra terminer. Tanken är att du parallellt med studierna är kvar i ditt arbete som undersköterska på hel- eller deltid beroende på dina förutsättningar.

Studierna har ett distansupplägg med obligatoriska fysiska träffar, träffarna tar du del av på det lärcentra som du väljer att söka dig till. Det rör sig om ca 16 fysiska träffar, i schemat brukar det läggas in två utbildningsdagar efter varandra (fysiska träffar varje månad).

Föreläsningarna utgår från Nova i Oskarshamn och sänds via Zoom vidare till de olika orterna. Mellan träffarna arbetar du med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter och fallstudier enligt särskilda studiehandledningar. Vissa uppgifter ska lösas i grupp. Lärare handleder via e-post och telefon samt via den webbaserade studieplattformen Fronter. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Praktisk information

Kopplat till din tvååriga utbildning behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, mikrofon, kamera samt ordbehandlingsprogrammet Word. Utbildningen kräver grundläggande digital kompetens och du förväntas vara självgående i ditt datoranvändande.

Som stöd under hela din utbildning finns Novas utbildningsledare till förfogande (utbildningens koordinator). Kommunikationen mellan dig och lärarteamet sker löpande vilket utgör en framgångsfaktor, likaså den dialog du får ta del av tillsammans med andra utbildningsdeltagare.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Behörighet

Eftersom utbildningen är eftergymnasial (yrkeshögskola) krävs det ett slutbetyg från gymnasieutbildningen vård- och omsorgsprogrammet eller likvärdigt program (på gymnasienivå eller motsvarande). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande kurser från vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande kurser från äldre likvärdiga utbildningar):

Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Medicin 1
Psykologi 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

Föra att vara behörig krävs det minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska inom vård och omsorg av äldre eller motsvarande. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid. Grundläggande datorvana och tillgång till Internet krävs för att kunna genomföra utbildningen.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån ett särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Minst betyget E/Godkänd/3 i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kurser från äldre utbildningar, ger 5 meritpoäng per 100 gymnasiepoäng:

Palliativ vård
Psykiatri 1
Hemsjukvård
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
Teknik i vård och omsorg
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Äldres hälsa och livskvalitet

Tidigare utbildning kan ge max 20 meritpoäng.