Specialistundersköterska – äldre och välfärdsteknik

Yrkeshögskoleutbildning

Älskar du ditt jobb som undersköterska och vill skaffa dig värdefull och efterfrågad specialistkunskap? Satsa då på vår utbildning till specialistundersköterska med inriktning äldre och välfärdsteknik.

 

Den här utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta mer professionellt inom fokusområdena äldre och välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Inom området ÄLDRE läser du delkurser som ger  dig fördjupade kunskaper gällande demenssjukdomar, psykisk ohälsa, olika sjukdomstillstånd, komplexa diagnoser mm.

Inom området VÄLFÄRDSTEKNIK får du veta mer om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar området. Du lär dig om välfärdstekniska produkter och tjänster, aktuell terminologi, etik och värdegrundsfrågor samt digitala stöd som kan tillämpas i vardagen.

Utbildningen leds av erfarna lärare och gästföreläsare med specialistkompetens inom äldre och välfärdsteknik.

Kursinnehåll

  • Demenssjukdomar                                           45 YH
  • Gerontologi och geriatrisk omvårdnad        50 YH
  • Psykisk ohälsa hos äldre                                 45 YH
  • Kommunikation och kvalitetsarbete            40 YH
  • Examensarbete                                                 20 YH

I de 5 kursblocken integreras ämnena; Välfärdsteknik, Etik och bemötande, Salutogent arbetssätt samt Personcentrerad vård  

Praktisk information

-Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon/headset, webbkamera samt ordbehandlingsprogrammet Word.

-Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier beroende på vilken övrig inkomst du har.

 

Studietakt och upplägg

Utbildningen omfattar 200 YH-poäng och bedrivs på halvfart under fyra terminer. Studierna har ett distansupplägg med fysiska träffar, dessa träffar tar du del av på det lärcentra/den studieort som du valt att söka dig till. Upplägget gör det möjligt att kombinera arbete med studier beroende på dina förutsättningar.

Det rör sig om ca två fysiska träffar per månad där utbildningsdagarna är schemalagda efter varandra (ex måndag-tisdag). Träffarna  kan innehålla föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar och obligatoriska moment som t.ex. redovisning av examensarbete. Det finns många fördelar med de fysiska träffarna; de bidrar till kollegialt lärande, du erbjuds inspirerande gästföreläsningar, du knyter kontakter inför framtida nätverk – du får helt enkelt det där lilla extra som ger dig energi och ännu mer kunskap.

Mellan träffarna arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, fallstudier, grupparbeten mm.  Dina lärare  handleder via e-post och via den webbaserade lärplattformen Fronter, under hela din utbildning har du även stöd av utbildningens koordinator.

Övrigt: Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

 

Studieort/*satellitort

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling i Oskarshamn står som utbildningsanordnare. Huvudstudieort är Oskarshamn, utöver det erbjuds två *satellitorter (*= innebär att utbildningen genomförs på en eller flera orter utöver den ort där utbildningsanordnare finns).

Till intaget ht-22 så är det möjligt att söka sig till orterna:

*Värnamo, *Vimmerby och Oskarshamn.

Nova sänder undervisningen till lärcentrumen Campus Värnamo och Campus Vimmerby med hjälp av det digitala verktyget Zoom. Som studerande tar du emot undervisningen på det lärcentra/den studieort du har valt att söka dig till. Lärarna använder oftast Oskarshamn som bas men då och då föreläser de fysiskt på satellitorterna.

——————————————————————————————————————————————————————-

Start ht-22 (utbildningsomgång 2)
Oskarshamn
*Värnamo
*Vimmerby

Start ht-23 (utbildningsomgång 3)
Oskarshamn
*Värnamo
*Hultsfred
*Västervik

 

 

Behörighet

Utbildningen ingår i Yrkeshögskolan (eftergymnasial) vilket kräver grundläggande behörighet i form av gymnasieexamen från utbildningen Vård- och omsorgsprogrammet eller likvärdigt program på gymnasienivå (eller motsvarande). Betygskrav: E/G/3 i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande kurser från äldre likvärdiga utbildningar):

Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Medicin 1
Psykologi 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

Särskilda förkunskapskrav

Arbetslivserfarenhet: minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska inom vård och omsorg av äldre eller motsvarande. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Urval

Urval görs utifrån särskilt prov i ämnet svenska, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Lägst betyget E/G/3 i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kurser från äldre utbildningar, ger 5 meritpoäng per 100 gymnasiepoäng:

Palliativ vård
Psykiatri 1
Hemsjukvård
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
Teknik i vård och omsorg
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Äldres hälsa och livskvalitet

Tidigare utbildning kan ge max 20 meritpoäng.

Uppfyller du inte alla behörighetskrav kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Ansökningstiden har gått ut men vi tar emot sena anmälningar.

Vänta inte med att skicka in din ansökan!

Vi granskar sena anmälningar i mån av plats och enligt den ordning de kommer in. Beroende på antalet lediga utbildningsplatser kan du som är behörig få ett antagningsbesked. Sena anmälningar behandlas löpande fram till två veckor efter utbildningsstart.

 

  1. Se över att du har behörighet för att söka utbildningen
  2. Ansök här
  3. Svara på antagningsbeskedet

När du ansöker…..

Vid ansökan så bifogar du betyg, andra intyg som styrker dina meriter samt ett samlat tjänstgöringsintyg. Dokumenten som bifogas behöver vara läsbara med tydlig signatur. Mailansökningar mottages inte.

Vad är ett tjänstgöringsintyg?

Intyget visar tjänstgöringsgraden i procent (eller timmar) samt den arbetade tidsperioden, intyget utfärdas av arbetsgivare.

Urval och antagning

Om det finns fler behörigt sökande än det finns utbildningsplatser så görs det ett urval i form av särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Håll sporadisk utkik i mailen som du har angivit vid ansökan, där kommer du att ta emot information och besked från utbildningsanordnaren. Om du är behörig och blir erbjuden en utbildningsplats så behöver du tacka ja eller nej till platserbjudandet.