Specialistundersköterska – äldre

Yrkeshögskoleutbildning

Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats? Satsa på en utbildning till specialistundersköterska!

I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och psykisk ohälsa, och har komplexa diagnoser. Det är också viktigt med rätt bemötande av anhöriga och vårdtagare i svåra situationer. Den här utbildningen bygger vidare på din undersköterskeutbildning och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas.

Du får fördjupade kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men även om olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser. Etik och bemötande, Palliativ vård och omsorg, Handledning och kvalitetsarbete är exempel på kurser som ingår. Under en del av utbildningen väljer du att inrikta dig mot antingen Demens och psykisk hälsa eller Geriatrisk omvårdnad.

Utbildningen leds av erfarna lärare och flera gästföreläsare med specialkompetens inom olika områden medverkar också. Eftersom utbildningens upplägg gör det möjligt att fortsätta arbeta på hel- eller deltid, får du goda möjligheter att reflektera och pröva nya kunskaper och metoder i praktiken. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

 

Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län

Artikel i Oskarshamns-Tidningen 2020-04-15

Här kan du läsa mer om granskningen>>

Yrkesliv

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska, i specialistteam med t ex palliativ vård, med att leda projekt och förbättringsarbeten, handleda nyanställda med mera. Men kanske den viktigaste faktorn är att du får en fördjupad kunskap och blir tryggare i din yrkesroll.

Utbildningens upplägg

Utbildningen går på halvfart under fyra terminer, och tanken är att du parallellt med studierna är kvar i ditt arbete som undersköterska på hel- eller deltid, beroende på dina övriga förutsättningar. Studierna har ett distansupplägg, med träffar två sammanhängande dagar var fjärde vecka. Mellan träffarna arbetar du med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter och fallstudier enligt särskilda studiehandledningar. Vissa uppgifter ska lösas i grupp. Lärare handleder via e-post och telefon samt via en webbaserad studieplattform. Utbildningen utgörs av ett grundblock om 150 YH-poäng och en valbar kurs om 50 YH-poäng, se kurser nedan. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurser som ingår i utbildningen

Gerontologi och geriatrik, 20 YH-poäng
Etik och bemötande, 35 YH-poäng
Handledning och kvalitetsarbete, 35 YH-poäng
Salutogen vård och omsorg av äldre, 20 YH-poäng
Palliativ vård och omsorg, 20 YH-poäng
Examensarbete, 20 YH-poäng
Demens och psykisk ohälsa hos äldre, 50 YH-poäng (valbar)
Geriatrisk omvårdnad, 50 YH-poäng (valbar)

Läs mer om kursernas innehåll här

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Utbildningens ledningsgrupp

Sagt om utbildningen

”En fantastisk utbildning där man får gå på djupet av vår äldreomsorg. En utbildning alla undersköterskor som jobbar inom äldreomsorgen, men även sjukhusvården, skulle behöva. Duktiga och kompetenta lärare som lär ut på ett mycket bra sätt.”
Johanna Karlsson, tidigare studerande i Oskarshamn

Sök säger jag bara. Så lärorikt. Och vilka människor man möter. Vilka erfarenheter vi besitter. Och vilket jobb vi gör. Heja oss!
Nina Axhed, tidigare studerande i Västervik

En riktigt rolig och och lärorik, och bitvis tuff utbildning. Riktigt roligt att lära känna alla nya människor och få utbyta erfarenheter med varandra.
Emelie Svendsén, tidigare studerande i Västervik

Behörighet

Eftersom utbildningen är eftergymnasial krävs ett slutbetyg från gymnasial utbildning (Vård- och omsorgsprogrammet eller annat program på gymnasienivå) eller motsvarande. Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande kurser från äldre utbildningar):

Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Medicin 1
Psykologi 1
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2

Dessutom ska du ha minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska inom vård och omsorg av äldre eller motsvarande. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid. Grundläggande datorvana och tillgång till Internet krävs för att kunna genomföra utbildningen.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån ett särskilt prov och tidigare utbildning.

Minst betyget E/Godkänd/3 i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kurser från äldre utbildningar, ger 5 meritpoäng per 100 gymnasiepoäng:

Palliativ vård
Psykiatri 1
Hemsjukvård
Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
Teknik i vård och omsorg
Vård och omsorg vid demenssjukdom
Äldres hälsa och livskvalitet

Tidigare utbildning kan ge max 20 meritpoäng.

Anette Lander
Utbildning: Specialistundersköterska – äldre
Arbetar idag som Specialistundersköterska inom Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun

Min bakgrund: Jag är undersköterska sedan 17 år tillbaka, innan arbetade jag i butik. Jag gick dåvarande distribution och kontorslinjen på gymnasiet. Jag hade varit ute på pryo (som det hette på den tiden) på ett ålderdomshem, och det var absolut inget jag kunde tänka mig att fortsätta arbeta med. Så butik fick det bli. Jag jobbade i olika butiker i ungefär 15 år då tankarna på att arbeta med människor på ett annat sätt dök upp. Jag sa upp mig och började på en drygt ettårig komvuxutbildning till undersköterska, fick jobb inom hemtjänsten och har trivts alldeles utmärkt. Alla dessa möten med de äldre och deras livserfarenheter och att jag kan stötta dem i deras vardag kändes stimulerande.

Min utbildning: Efter några år kom funderingarna om det inte skulle vara på tiden att vidareutbilda mig och då såg jag Novas utbildning till specialistundersköterska. Påbörjade utbildningen sep -17 i Västervik, och fann en massa underbara undersköterskor som verkligen ville lära sig mer, både för personligt värde och för verksamheternas bästa. Lärarna vi hade på Nova är också helt otroligt duktiga, med massor av erfarenhet och en förmåga att få oss elever att tänka till och reflektera. Det var alltid med glädje jag åkte upp till Västervik var tredje vecka i 2 år. Det var arbetsamt att jobba heltid och läsa på halvtid, men så värt det!

Efter utbildningen: Alla ämnen som är aktuella inom omsorgen har varit med: Etik, Psykisk hälsa/ohälsa, Kvalitetsarbete och handledning, projektarbetet osv. Allt detta har jag nytta i min nuvarande tjänst som startade 1/9-19, där vi arbetar mycket med handledning till kollegor i äldreomsorgen. Vi är även ute och observerar omsorgstagare på boende eller i hemtjänst, för att se om vi kan hjälpa personalen med olika metoder som kan fungera. Vårt team består av en kurator och en demenssjuksköterska (dessa har varit igång sedan hösten-18) sedan september -19 utökades teamet med 4 specialistundersköterskor, varav 3 har gått Novas utbildning till specialistundersköterska – äldre. Mycket roligt att se att vår utbildning har lett oss till ett helt nytt arbete, eftersom detta inte har funnits i kommunen förut.

Min förhoppning inför framtiden är att ju fler specialistundersköterskor det utbildas – det kommer nya utbildningar och nya uppdateringar som vi får ta del av – desto mer kommer det till gagn till våra omsorgstagare och kollegor.

//Anette Lander
Specialistundersköterska – äldre
Omsorgsförvaltingen, Kalmar kommun

Intervjun genomförd 2019-11-25