Socialrätt steg 2

Uppdragsutbildning

Behöver du i ditt arbete ökade kunskaper och färdigheter inom de offentligrättsliga områdena för att kunna fatta rättssäkra beslut? Läs en kurs i socialrätt för att se till att du har en bra och aktuell kompetens inom området. Steg 2 är en fortsättningskurs för den som vill bygga på sina kunskaper från Socialrätt steg 1.

Kursen ger kunskaper i familjerätt – grundläggande familjerättsliga regler om äktenskap, samboförhållanden, barnrätt, förmynderskap, vårdnad, umgänge, arv och testamente m.m. Den behandlar även LVU – Lagen om vård av unga, LVM –  Lagen om vård av missbrukare och grundläggande hälso- och sjukvårdsrätt inklusive grundläggande LPT och LRV. Du kommer också att få fördjupade kunskaper inom SoL och Förvaltningslagen.

Kursens upplägg

Kursen ges som en distansanpassad uppdragsutbildning i samarbete med Linnéuniversitetet, med två obligatoriska heldagsträffar (kl 9:00-16:00) på Nova i Oskarshamn. En träff är förlagd till kursstarten och en till slutet av kursen, 25/3 och 29/5. Den webbaserade studieplattformen MyMoodle används för att förmedla resterande föreläsningar och annat kursmaterial, liksom för kommunikation med läraren och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur

Välj alltid den senaste upplagan!

  • Nya sociallagarna, Lundgren L. & Thunved A.
  • Juridik, civilrätt, straffrätt, processrätt, Lundberg K., Schüldt J. & Rother Schirren T. m.fl.
  • Hälso- och sjukvårdsrätt, en introduktion för professionsutbildningar, Staaf A./Wendel L. & Zanderin L.
  • Lagbok/lagtext (kan hämtas på nätet)

Rättsfall, övningsuppgifter m.m. tillhandahålles på studieplattformen

Kursledare

Kursledare är jur. kand; hovrättsassessor Maria Pontén, universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet. Maria har i många år arbetat inom rättsväsendet, både i domstol och som åklagare. Hon har tidigare undervisat i juridik på juristprogrammet och polisutbildningen vid Umeå universitetet, men är sedan 2012 knuten till Linnéuniversitetet där hon undervisar på socionomprogrammet.

Kostnad

Kursen måste finansieras av din arbetsgivare och du kan alltså inte själv betala kursavgiften. Kursavgift för 2019 är 17 500 kr exkl. moms och kurslitteratur. För- och eftermiddagskaffe samt lunch vid träffarna ingår i priset. Avgiften debiteras vid kursstart och kostnadsfri avbokning kan göras fram t.o.m. sista anmälningsdag.

Steg 2 är en påbyggnadskurs för dig som genomfört steg 1.

Fyll i intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig när vi har mer information om kursstart och när anmälan öppnar.