Socialrätt steg 1

Uppdragsutbildning

Behöver du i ditt arbete ökade kunskaper och färdigheter inom de offentligrättsliga områdena för att kunna fatta rättssäkra beslut? Läs en kurs i socialrätt för att se till att du har en god och aktuell kompetens inom området.

Kursen ger en introduktion till rättssystemet och en översiktlig kunskap om rättsregler inom socialrätt – innefattande socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du får också kunskaper inom allmän förvaltningsrätt, avtalsrätt, kommunalrätt och offentlighets- och sekretesslagen.

Kursens upplägg

Kursen ges som en distansanpassad uppdragsutbildning i samarbete med Linnéuniversitetet, med två obligatoriska heldagsträffar (kl 9:00-16:00) på Nova i Oskarshamn. En träff är förlagd till kursstarten och en till slutet av kursen.  Den webbaserade studieplattformen MyMoodle används för att förmedla resterande föreläsningar och annat kursmaterial, liksom för kommunikation med läraren och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur

Välj alltid den senaste upplagan!

  • Nya sociallagarna, Lundgren L. & Thunved A.
  • Juridik, civilrätt, straffrätt, processrätt, Lundberg K., Schüldt J. & Rother Schirren T. m.fl.
  • Lagbok/lagtext (kan hämtas på nätet)

Rättsfall, övningsuppgifter m.m. tillhandahålles på studieplattformen.

Kursledare

Kursledare är jur. kand; hovrättsassessor Maria Pontén, universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet. Maria har i många år arbetat inom rättsväsendet, både i domstol och som åklagare. Hon har tidigare undervisat i juridik på juristprogrammet och polisutbildningen vid Umeå universitetet, men är sedan 2012 knuten till Linnéuniversitetet där hon undervisar på socionomprogrammet.

Kostnad

Kursen måste finansieras av din arbetsgivare och du kan alltså inte själv betala kursavgiften. Kursavgift för 2020 är 19 000 kr exkl. moms och kurslitteratur. För- och eftermiddagskaffe samt lunch vid träffarna ingår i priset. Avgiften debiteras vid kursstart och kostnadsfri avbokning kan göras fram t.o.m. sista anmälningsdag.

Ingen formell behörighet krävs för att bli antagen till steg 1, men grundläggande kunskaper om förvaltningsrätt förutsätts, t ex genom arbete inom relevant område. Steg 2 är en påbyggnadskurs för dem som genomfört del 1.

Anmälan är öppen fram till och med den 23 februari. Antalet platser är begränsat så vänta inte för länge med din anmälan. Kostnadsfri avbokning kan göras fram till och med sista anmälningsdag. Vid avanmälan efter den 23 februari debiteras 50 % av kursavgiften, och vid avanmälan efter den 23 mars debiteras hela kursavgiften på 19 000 kr exkl. moms.