Sjuksköterskeprogrammet

Högskoleutbildning

Vill du bli sjuksköterska och möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård?

Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad. Den innehåller en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning.

Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan och dennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och sin vård. Utbildningen ger dig redskap att i mötet med patienten och dennes familj främja liv och hälsa och lindra lidande.

Du får en utbildning som gör dig väl förberedd att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård både nationellt och internationellt. Du kommer att ges möjlighet till internationalisering via studentutbyte inom och utanför Europa. Programmet förbereder dig dels för fortsatta akademiska studier inom huvudområdet vårdvetenskap, dels ger det möjlighet att efter utbildningen fortsätta att studera till specialistsjuksköterska inom det område du finner mest intressant.

 Bild

Ortopeden: Roger Sjöström, Region Kalmar län

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges i samarbete med Linnéuniversitetet och bygger på flera olika undervisningsformer. Föreläsningar och seminarier genomförs med modern teknik. Egna studier och studier i grupp sker med fördel på Nova där det finns grupprum att boka. Färdighetsträning och simuleringsövningar görs på ett kliniskt träningscenter (KTC) vid Oskarshamns sjukhus, där du har tillgång till kliniska adjunkter kopplade till utbildningen. Det kan bli enstaka resor till Kalmar för exempelvis vissa laborationer och examinationer.

Nova kommer du ha din bas för de teoretiska studierna tillsammans med andra sjuksköterskestudenter. I ämnet professionskunskap ingår din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som görs inom hälso- och sjukvård samt vid KTC där du får tillfälle att integrera och tillämpa dina kunskaper i vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Den verksamhetsförlagda utbildningen gör du företrädesvis på din studieort.

Utbildningsplan

Utbildningsinformation vid Linnéuniversitetet

Yrkesliv

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Du kan arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och slutenvård samt andra verksamheter som t. ex. läkemedelsindustrin. Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande utifrån hur människan själv upplever det.

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för helfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Söker du boende i Oskarshamn kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A eller
Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Läs mer om behörighet

Ida Larsson påbörjade sin utbildning höstterminen 2018.

Hur kommer det sig att du sökte till sjuksköterskeprogrammet?
– Jag arbetade som undersköterska innan och började känna att jag ville utvecklas och göra mer för mina vårdtagare. Det var bland annat min mamma, som är sjuksköterska, som inspirerade mig. Hennes engagemang för sina patienter, strävan efter att alltid göra det bästa för dem och utge trygghet gjorde att jag ville vara som hon!
Min sambo är också en inspiration, han gjorde att jag sökte. Han arbetar som brandman och gör mycket som utvecklar honom både som person och i sin profession. Hans vilja att alltid bli bättre smittade av sig. En dag diskuterade vi detta och då fick mig att våga söka!

Kan du beskriva programmet i korthet?
– Det finns en röd tråd genom alla kurser även att de är ganska olika. Ibland har vi olika seminarier med läraren på plats där vi diskuterar olika ämnen vilket öppnar upp nya synsätt och ökar förståelsen för olika situationer. Ibland sker seminarier via sändning, med andra klasser, vilket gör det möjligt att höra vad fler tycker och tänker. Ibland har vi redovisningar när vi pratar om ett specifikt område, eller så har man salstentor, eller så skriver vi tentor hemifrån. Studietakten kan ibland kännas intensiv, men det är mycket givande och lärorikt! Man utvecklas både personligt och i sin profession.

Utbildningen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU-perioder), där man får testa att vara på olika ställen, exempelvis olika avdelningar på sjukhuset, Hälsocentraler, inom LSS, hemtjänst, olika boenden eller inom psykiatri. Det finns väldigt mycket att se och välja mellan.

Vad tycker du har varit speciellt intressant än så länge?
– Att koppla ihop teori med praktik. Det är väldigt roligt att komma ut och vara med om det man läser samtidigt som man tar del av personalens erfarenheter och kunskap. Det leder till att man får mer förståelse varför man läser om vissa saker och förstår vikten av det.

Har du några planer för vad du ska göra efter din studietid?
– Inget som är bestämt, men just nu är jag intresserad av att läsa vidare och arbeta på akutmottagningen.

Har du några tips till blivande studenter på utbildningen?
– Att vara beredd på att det kommer att gå åt mycket tid till att plugga.
Att hitta sin studieteknik kan ta tid. Vet man inte hur du studerar på bästa sätt så kan du testa dig fram. Det tog mig ett tag innan jag hittade vad som passade mig bäst! Nu gillar jag att använda överstrykningspennor med olika färger och bli förhörd av klasskamrater eller familjen.