Råvaror och processer i kemisk industri

Enstaka kurs inom YH

Nu finns det möjlighet att ansöka om att få läsa enstaka kurser på vår YH-utbildning Drifttekniker/Processoperatör. Du gör din ansökan via yh-antagning, länk finns under fliken ansökan.

Utbildningen sker på distans v.43-53, 2020 med schemalagd undervisning i Oskarshamn eller Växjö under v.43. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och grupparbeten, dels via en digital lärplattform och dels på plats på någon av studieorterna. Under självstudierna genomförs också studiebesök på olika branschrelaterade företag. Du har även möjlighet att delta i räknestuga vid flera tillfällen.

Undervisningen är kostnadsfri. Litteratur tillkommer och bekostas av den studerande/arbetsgivaren.

 

Vill du veta mer om vilka kurser vi erbjuder inom området?

I foldern ”Sugen på ny kunskap?” har vi sammanställt alla enstaka kurser som vi erbjuder inom vår Yrkeshögskoleutbildning Drifttekniker/Processoperatör.

Folder – Sugen på ny kunskap>>

Kursens syfte och mål

Kursen ska ge de kunskaper om råvaror, processer, produkter och
beräkningar som krävs för att kunna arbeta som procesoperatör inom
kemisk industri. Kursen ger också färdighet att använda engelska inom
området, samt tränar den studerande att ta ansvar för sitt fortsatta lärande i
yrkesrollen.

I kursen ingår momenten Organisk kemi, Petrokemi, Bioråvaror och Kemiska processer.

Kursen ska ge kunskap om:

 • olika typer av organiska ämnen och deras egenskaper
 • den kemiska uppbyggnaden hos petrokemiska råvaror
 • den kemiska uppbyggnaden hos biobaserade råvaror.
 • olika typer av organiska reaktioner
 • olika typer av apparatenheter inom kemisk industri
 • faktorer som begränsar kapaciteten hos olika apparatenheter
 • processer och produkter vid ett raffinaderi
 • hur olika råvaror påverkar process, utbyte och produktkvalitet.

Kursen ska ge färdighet att:

 • göra komplexa överslagsberäkningar av kapaciteten hos olika apparatenheter
 • tillämpa metoder för riskanalys inför processändringar (”Managment of Change”)
 • självständigt ansvara för sitt fortsatta lärande i yrkesrollen
 • kommunicera muntligt på engelska inom fackområdet
 • ta del av utbildningsmaterial, kurser och facktexter på engelska.

Kursen ska ge kompetens att:

 • analysera driftsituationer och komma med förslag på relevanta åtgärder mot driftstörningar och kvalitetsproblem.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Naturvetenskapsprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

Teknikprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

El- och energiprogrammet

Energiteknik 2
Matematik 2a
Energiteknik 1

eller

Industritekniska programmet

Matematik 2a
Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1

eller

Teoretiska kurser som finns på fler program

Matematik 2
Naturkunskap 2

Om du saknar ett slutbetyg eller inte har läst de gymnasiekurser som krävs, kan du ansöka på s.k. reell kompetens (glöm inte att kryssa i den rutan när du gör din ansökan). Då bifogar du ett CV till din ansökan, samt handlingar som styrker att du har kunskaper som motsvarar kraven ovan, exempelvis arbetsintyg där dina arbetsuppgifter framgår. Du kan därefter bli kallad till intervju för att kartlägga din kompetens.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån betyg, särskilt prov och tidigare utbildning.

 

Ansök här>>

Vid fler sökande än det finns platser görs ett urval.