Psykologi 1-30 hp

Fristående högskolekurs

Vill du lära dig mer om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor?

Psykologi 1-30 hp är en grundkurs som ger dig en inblick i ämnet psykologi och dess olika inriktningar.

Kursens upplägg

Kursen genomförs på distans i samarbete med Jönköping University med föreläsningar och seminarier på Nova. Något eller några undervisningstillfällen samt salstentamen kan förläggas till Jönköping.

Kursinnehåll

Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi. Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs för dig.

Kursen består av fyra delkurser:

    • Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp
    • Allmän psykologi, 7,5 hp
    • Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp
    • Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

Länk till kurssida

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer om behörighet