Psykologi, 1-30 hp

Fristående högskolekurs

Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor. Psykologi, 1-30 hp är en grundkurs som ger dig en inblick i ämnet psykologi och dess olika inriktningar.

Kursens upplägg

Kursen genomförs i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University och föreläsningar och seminarier genomförs med videokonferensteknik. Detta innebär att man i klassrummet kopplar upp sig mot högskolan, följer föreläsningen direkt och har möjlighet att ställa frågor till läraren i Jönköping. Träffarna är förlagda till tisdagar varje vecka kl 13:00-16:30. Något eller några undervisningstillfällen samt salstentamen kan förläggas till Jönköping.

Kursinnehåll

Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi. Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs för dig.

Kursen består av fyra delkurser:

  • Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp
  • Allmän psykologi, 7,5 hp
  • Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp
  • Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

Kursinformation hos Jönköping University

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer om behörighet