Produktionsteknik

Yrkeshögskoleutbildning

Ny karriär? Halvtidsstudier och distansupplägg gör att du kan jobba och plugga samtidigt.

Sverige är ett starkt produktionsland med moderna industriföretag. Men för att kunna konkurrera behöver företagen välutbildad personal. Kraven på kompetens i tillverkningsföretag ökar stadigt, samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Därför är detta en utbildning helt rätt i tiden!

Utbildningen är framtagen i samarbete med olika produktionsföretag och är skräddarsydd för att matcha arbetslivets behov.

Här kan du läsa vad tidigare studerande tycker om utbildningen>>

 

Utbildningen ingår i Teknikcollege Östra Småland

Yrkesliv

Efter utbildningen har du fått fördjupade kunskaper om produktionsprocessen, och kan arbeta på befattningar som produktionstekniker, produktionsledare, kvalitetstekniker, projektledare inom produktionsindustri m.m.

Utbildningens upplägg

Du läser på halvfart under 108 veckor, med endast ca åtta veckors uppehåll under sommaren. Studierna sker till största delen i form av självstudier, men schemalagda träffar äger rum på Nova i Oskarshamn en fredag-lördag per månad plus ytterligare ca 10 dagar under utbildningen. Vid de regelbundna träffarna startar vi fredag morgon och håller på till lördag lunch. Övriga träffar sker hel- eller halvdagar med oregelbundet intervall, beroende på vilken kurs som läses.

Träffarna innehåller seminarier och föreläsningar, redovisningar och gruppövningar. Tillfällen för ca 5-6 skriftliga prov tillkommer utöver ordinarie träffar. Prov kan ofta skrivas på ett lärcentrum i din hemkommun (förutsatt att den servicen erbjuds). Mellan träffarna arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. En studiehandledning finns för varje kurs. Kursmaterialet är tillgängligt via den webbaserade studieplattformen Fronter, där du också kan kommunicera med dina lärare och studiekamrater, lämna in uppgifter och ha koll på dina studieresultat. Kursledare och föreläsare har en gedigen kunskap och erfarenhet från produktionsindustrin.

Kurser som ingår i utbildningen

CAD för produktionstekniker, 15 YH-poäng
Excel för produktionstekniker, 10 YH-poäng
Industriell IT, 10 YH-poäng
Kvalitetsteknik, 25 YH-poäng
Ledarskap och kommunikation, 20 YH-poäng
Lärande i arbete – LIA, 20 YH-poäng
Materialkunskap, 20 YH-poäng
Produktion – logistik och Lean, 45 YH-poäng
Produktionsteknik, 50 YH-poäng
Produktionstekniskt examensarbete, 25 YH-poäng
Teknisk engelska, 15 YH-poäng
Tillämpad matematik, 15 YH-poäng

Läs mer om kursernas innehåll här

Utbildningens ledningsgrupp

Praktisk information

För att du ska kunna delta i alla utbildningsmoment krävs att du har en bärbar PC.
Prestanda: Windows 7 eller nyare, Processor 3,3 GHz eller mer och RAM 16 GB eller mer.
Här hittar du mer detaljerad information>>

Terminstider:
Termin 1  2021-01-18–2021-06-17
Termin 2 2021-08-15–2022-01-23
Termin 3 2022-01-16–2022-06-16
Termin 4 2022-08-14–2023-01-26
Termin 5 2023-01-29–2023-06-02

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

 

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från annat land). Lägst betyget Godkänd/E krävs i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Industritekniska programmet

  • Matematik 2a
  • Industritekniska processer 1
  • Människan i industrin 1
  • Produktionskunskap 1
  • Produktionsutrustning 1

Eller

Teknikprogrammet

  • Matematic 2c
  • Produktionskunskap 1
  • Produktionsutrustning 1
  • Industritekniska processer 1
  • Människan i industrin 1

Dina kunskaper kan du styrka genom betyg eller andra handlingar. Om du saknar ett slutbetyg eller inte har läst de gymnasiekurser som krävs, kan du ansöka på s.k. reell kompetens (glöm inte att kryssa i den rutan när du gör din ansökan). Då bifogar du ett CV till din ansökan, samt handlingar som styrker att du har kunskaper som motsvarar kraven ovan, exempelvis arbetsintyg där dina arbetsuppgifter framgår. Du kan därefter bli kallad till intervju för att kartlägga din kompetens. Om ledningsgruppen anser att du har de förkunskaper som krävs, deltar du i urvalet.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urvalet görs utifrån ett särskilt prov och tidigare utbildning.

Alla behöriga sökande blir kallade till ett särskilt prov som genomförs i två delar. Del I är ett skriftligt prov som syftar till att pröva de sökandes förmåga i matematiskt tänkande, logiskt tänkande samt svensk och engelsk läsförståelse. Del II genomförs i form av en strukturerad intervju som syftar till att pröva de sökandes förståelse för produktionsprocessen, analytisk förmåga, kommunikation och samarbetsförmåga. Intervju ska även pröva den sökandes faktiska förutsättningar att genomföra utbildningen enligt det planerade upplägget. Särskilt prov ger max 50 poäng.

Tidigare genomförd utbildning inom det produktionstekniska området utöver förkunskapskraven ger meritpoäng. Sådan utbildning  kan vara minst godkända gymnasiekurser inom ämnena matematik, CAD, processautomation, industriautomation, mät-, styr- och reglerteknik, produktionskunskap, produktionsutrustning och andra gymnasiekurser som bedöms som relevanta för utbildningen. Tidigare utbildning ger max 16 poäng.

 

Nästa ansökningsperiod öppnar i februari 2022.

 

Intervju med Mats Lundström, som avslutade sin utbildning Produktionsteknik i december 2020.

Hur kommer det sig att du sökte till utbildningen?
– Först och främst eftersom att det är något som intresserar mig men även för att utvecklas både på ett karriärmässigt- och personligt plan.

Kan du beskriva programmet i korthet?
– Vi är på Nova 2 dagar i månaden (det kan variera), en fredag och en lördag, och har utbildning tillsammans med lärare. Till det efterföljande skoltillfället är det oftast självstudier, inlämningsuppgifter och/eller tentamen.

Vad tycker du har varit speciellt intressant än så länge?
– Att upptäcka att utbildningen är så bred som den är!

Hur fungerar det att studera och arbeta samtidigt?
– Det fungerar väldigt bra! Min arbetsgivare, Scania i Oskarshamn, ställer upp till hundra procent.

På vilket sätt kommer utbildningen påverka ditt nuvarande arbete?
– Till att börja med får jag större kännedom inom företaget om processer och flöden samt i mitt dagliga arbete med kvalitetsarbete och problemlösning. Jag får även en djupare inblick i hur saker hänger ihop som jag tidigare inte vetat.

Har du några tips till blivande studenter på utbildningen?
– Kom ihåg att det är en distansutbildning! Det vill säga att du även behöver lägga flertalet timmar på att studera och skriva inlämningsuppgifter hemma. Om du har familj och barn, studierna tar tid, det är inget du gör i en handvändning och dom närmaste behöver både vara hjälpande och förstående.

Intervju med Emelie Jordahl, som påbörjade sin utbildning till Produktionstekniker 2018.

 

Hur kommer det sig att du sökte till utbildningen?
– Jag fick tips från en kompis och kollega att söka, hon hade läst första omgången av utbildningen så jag kände mig trygg och visste att det var ett bra upplägg.

Kan du beskriva programmet i korthet?
– Vi läser 1-2 kurser åt gången, har en träff i Oskarshamn var 4:e vecka med föreläsningar fredag och lördag. Föreläsningarna brukar vara varierande med regelrätta föreläsningar men också med praktiska övningar och gruppuppgifter. Tentorna skrivs antingen på hemort eller på Nova på andra dagar än de schemalagda träffarna.

Vad tycker du har varit speciellt intressant än så länge?
– Produktionsteknik och Lean & logistik, de har varit de kurser som jag kunnat koppla mest till mitt eget arbete.

Hur fungerar det att studera och arbeta samtidigt?
– Jag har gått ner 25% i arbetstid för att kunna plugga och det tycker jag funkar bra.

På vilket sätt kommer utbildningen påverka ditt nuvarande arbete?
– I dagsläget använder jag mig av grundorsaksanalyser och flödesoptimering, och har haft nytta av det jag lärt mig under utbildningen. I framtiden hoppas jag kommer kunna söka mig vidare inom mitt företag.

Har du några tips till blivande studenter på utbildningen?
– Skjut inte upp inlämningar eller sidor att läsa till sista veckan, det funkar inte i långa loppet.