Produktionsteknik

Yrkeshögskoleutbildning

Arbetar du inom produktion, vill utvecklas och ha större karriärmöjligheter? I så fall är denna utbildning helt rätt för dig!

 

Halvtidsstudier och distansupplägg gör att du kan jobba och plugga samtidigt.

Som PRODUKTIONSTEKNIKER ansvar du bl a för att stödja produktionen operativt med teknisk problemlösning och att vara delaktig i det praktiska arbetet med installation och igångkörning av ny utrustning och nya produktionsflöden. Arbetet är omväxlande och inkluderar insatser på både kort och lång sikt.

EFTER UTBILDNINGEN  har du fått fördjupade kunskaper om produktionsprocessen, och kan arbeta på befattningar som produktionstekniker, produktionsledare, kvalitetstekniker, projektledare inom produktionsindustri m.m.

Sverige är ett starkt produktionsland med moderna industriföretag. Men för att kunna konkurrera behöver företagen välutbildad personal. Kraven på kompetens i tillverkningsföretag ökar stadigt, samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Därför är detta en utbildning helt rätt i tiden!

 

 

Här kan du läsa vad tidigare studerande tycker om utbildningen>>

 

Utbildningen ingår i Teknikcollege Östra Småland

Upplägg

 

Du läser på halvfart under 108 veckor, med endast ca åtta veckors uppehåll under sommaren. Studierna sker till största delen i form av självstudier, men schemalagda träffar äger rum på Nova i Oskarshamn en fredag-lördag per månad plus ytterligare ca 10 dagar under utbildningen.

Träffarna innehåller seminarier och föreläsningar, redovisningar och gruppövningar. Tillfällen för ca 5-6 skriftliga prov tillkommer utöver ordinarie träffar. Prov kan ofta skrivas på ett lärcentrum i din hemkommun (förutsatt att den servicen erbjuds).

Mellan träffarna arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. En studiehandledning finns för varje kurs. Kursmaterialet är tillgängligt via den webbaserade studieplattformen Fronter, där du också kan kommunicera med dina lärare och studiekamrater, lämna in uppgifter och ha koll på dina studieresultat. Kursledare och föreläsare har en gedigen kunskap och erfarenhet från produktionsindustrin.

En ny utbildningsplan för kommande omgångar ”Produktionsteknik” blev godkänt av Myndigheten för Yrkeshögskola den 8 april 2022.

Förändringar innebär att en ny kurs, Digitalisering inom tillverkningsindustri 20 yhp  ingår samt två kurser Excel för produktionstekniker 10 yhp och Teknisk engelska 15 yhp utgår från utbildningen. Tillämpad matematik  ökas från 15 yhp till 20 yhp.

Kursinnehåll

 • CAD för produktionstekniker                           15 YH
 • Digitalisering inom tillverkningsindustrin    20 YH
 • Industriell IT                                                        10 YH
 • Kvalitetsteknik                                                     25 YH
 • Ledarskap och kommunikation                       20 YH
 • Lärande i arbete – LIA                                        20 YH
 • Materialkunskap                                                 20 YH
 • Produktion – logistik och Lean                         45 YH
 • Produktionsteknik                                              50 YH
 • Produktionstekniskt examensarbete              25 YH
 • Tillämpad matematik                                        20 YH

Läs mer om kursernas innehåll här

Praktisk information

 • Du har en bärbar PC. Prestanda: Windows 7 eller nyare, Processor 3,3 GHz eller mer och RAM 16 GB eller mer.
  Här hittar du mer detaljerad information>>
 • Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för halvfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har.
 • Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

 

Behörighet

 

Grundläggande behörighet 

I 3 kap 1§ förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan anges att behörig att antas till utbildningen är den som

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning och och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2§ Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda behörigheter

Betygskrav: G/E/3 krävs i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

 • Matematik 2a eller Matematik 2c (Industritekniska programmet/Teknikprogrammet)
 • Industritekniska processer 1
 • Människan i industrin 1
 • Produktionskunskap 1
 • Produktionsutrustning 1

Saknar ett slutbetyg eller gymnasiekurser?

Dina kunskaper kan du styrka genom betyg eller andra handlingar. Du kan ansöka på reell kompetens. Då bifogar du ett CV till din ansökan, samt handlingar som styrker att du har kunskaper som motsvarar kraven ovan, exempelvis arbetsintyg där dina arbetsuppgifter framgår. Du kan därefter bli kallad till intervju för att kartlägga din kompetens. Om ledningsgruppen anser att du har de förkunskaper som krävs, deltar du i urvalet.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

 

Ansök här till höst termin 2022

Sen anmälan

Det finns fortfarande möjlighet att komma in på utbildningen!

Ansökningstiden har gått ut men vi tar emot sena anmälningar. Vi granskar sena anmälningar i mån av plats och enligt den ordning de kommit in. Väntar därför inte med att skicka din ansökan!

Beroende på antalet lediga utbildningsplatser kan du som är behörig få ett antagningsbesked. Sena anmälningar behandlas löpande fram till två veckor efter utbildningsstart.

 Se över att du har behörighet för att söka utbildningen

 1.  Ansök här
 2. Svara på antagningsbeskedet

När du ansöker

Vid ansökan så bifogar du betyg, andra intyg som styrker dina meriter. Dokumenten som bifogas behöver vara läsbara med tydlig signatur. Om du ansöka på Reell kompetens glöm inte att kryssa i den rutan när du gör din ansökan. Mailansökningar mottages inte.

Tidigare genomförd utbildning inom det produktionstekniska området utöver förkunskapskraven ger meritpoäng. Sådan utbildning  kan vara minst godkända gymnasiekurser inom ämnena matematik, CAD, processautomation, industriautomation, mät-, styr- och reglerteknik, produktionskunskap, produktionsutrustning och andra gymnasiekurser som bedöms som relevanta för utbildningen. Tidigare utbildning ger max 16 poäng.

Urval 

Urvalet görs utifrån dina betyg och ett särskilt prov.

Intervju med Mats Lundström, som avslutade sin utbildning Produktionsteknik i december 2020.

Hur kommer det sig att du sökte till utbildningen?
– Först och främst eftersom att det är något som intresserar mig men även för att utvecklas både på ett karriärmässigt- och personligt plan.

Kan du beskriva programmet i korthet?
– Vi är på Nova 2 dagar i månaden (det kan variera), en fredag och en lördag, och har utbildning tillsammans med lärare. Till det efterföljande skoltillfället är det oftast självstudier, inlämningsuppgifter och/eller tentamen.

Vad tycker du har varit speciellt intressant än så länge?
– Att upptäcka att utbildningen är så bred som den är!

Hur fungerar det att studera och arbeta samtidigt?
– Det fungerar väldigt bra! Min arbetsgivare, Scania i Oskarshamn, ställer upp till hundra procent.

På vilket sätt kommer utbildningen påverka ditt nuvarande arbete?
– Till att börja med får jag större kännedom inom företaget om processer och flöden samt i mitt dagliga arbete med kvalitetsarbete och problemlösning. Jag får även en djupare inblick i hur saker hänger ihop som jag tidigare inte vetat.

Har du några tips till blivande studenter på utbildningen?
– Kom ihåg att det är en distansutbildning! Det vill säga att du även behöver lägga flertalet timmar på att studera och skriva inlämningsuppgifter hemma. Om du har familj och barn, studierna tar tid, det är inget du gör i en handvändning och dom närmaste behöver både vara hjälpande och förstående.

Intervju med Emelie Jordahl, som påbörjade sin utbildning till Produktionstekniker 2018.

 

Hur kommer det sig att du sökte till utbildningen?
– Jag fick tips från en kompis och kollega att söka, hon hade läst första omgången av utbildningen så jag kände mig trygg och visste att det var ett bra upplägg.

Kan du beskriva programmet i korthet?
– Vi läser 1-2 kurser åt gången, har en träff i Oskarshamn var 4:e vecka med föreläsningar fredag och lördag. Föreläsningarna brukar vara varierande med regelrätta föreläsningar men också med praktiska övningar och gruppuppgifter. Tentorna skrivs antingen på hemort eller på Nova på andra dagar än de schemalagda träffarna.

Vad tycker du har varit speciellt intressant än så länge?
– Produktionsteknik och Lean & logistik, de har varit de kurser som jag kunnat koppla mest till mitt eget arbete.

Hur fungerar det att studera och arbeta samtidigt?
– Jag har gått ner 25% i arbetstid för att kunna plugga och det tycker jag funkar bra.

På vilket sätt kommer utbildningen påverka ditt nuvarande arbete?
– I dagsläget använder jag mig av grundorsaksanalyser och flödesoptimering, och har haft nytta av det jag lärt mig under utbildningen. I framtiden hoppas jag kommer kunna söka mig vidare inom mitt företag.

Har du några tips till blivande studenter på utbildningen?
– Skjut inte upp inlämningar eller sidor att läsa till sista veckan, det funkar inte i långa loppet.