Produktion och distribution av värme

Enstaka kurs inom YH

Nu finns det möjlighet att ansöka om att få läsa enstaka kurser på vår YH-utbildning Drifttekniker/Processoperatör. Du gör din ansökan via yh-antagning, länk finns under fliken ansökan.

Utbildningen sker på distans v.43-53, 2020 med schemalagd undervisning i Oskarshamn eller Växjö under v.43. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och grupparbeten, dels via en digital lärplattform och dels på plats på någon av studieorterna. Under självstudierna genomförs också studiebesök på olika branschrelaterade företag. Du har även möjlighet att delta i räknestuga vid flera tillfällen.

Undervisningen är kostnadsfri. Litteratur tillkommer och bekostas av den studerande/arbetsgivaren.

 

Vill du veta mer om vilka kurser vi erbjuder inom området?

I foldern ”Sugen på ny kunskap?” har vi sammanställt alla enstaka kurser som vi erbjuder inom vår Yrkeshögskoleutbildning Drifttekniker/Processoperatör.

Folder – Sugen på ny kunskap>>

Kursens syfte och mål

Kursen ska ge kunskaper, färdigheter och kompetens för att kunna arbeta
med värmeproduktion i fjärrvärmeanläggning, i industrins
energianläggningar och med energieffektivisering i värmedistribution i
processindustrier.

I kursen ingår momenten Energiteknik, Pannor, Värmepumpar och kylmaskiner, Fjärrvärme, Ellära, Energieffektivisering.

Kursen ska ge kunskap om:

 • energins kvalitet – exergi
 • pannors uppbyggnad
 • kringsystem som ång- och kondensatsystem, matarvatten, turbin
 • den lagstiftning som reglerar panndrift.
 • olika systemlösningar med rökgasåterföring, luftförvärmning etc
 • förbränningens mekanismer
 • funktionen och uppbyggnaden av värmepumpar och kylmaskiner
 • hur centraler och system för fjärrvärme och fjärrkyla är uppbyggda
 • elektriska storheter och enheter och sambanden däremellan
 • risker och lagstiftning för arbete med el
 • arbetssätt för systematisk energieffektivisering
 • värdering av olika bränslen utifrån egenskaper, tillgänglighet och påverkan på rökgassammansättning och processutrustning.
 • beräkning av luftbehov, bildade rökgasvolymer och rökgassammansättning vid förbränning
 • reglering i fjärrvärmecentraler

Kursen ska ge färdighet att:

 • göra komplexa energibalansberäkningar
 • beräkna energiinnehåll för media i ett komplext system, exempelvis för ånga och kondensat i en ångkraftanläggning
 • beräkna effektfaktor för värmepumpar och kylmaskiner
 • återställa utlösta skydd och säkringar
 • på ett säkert sätt koppla in och ur elmotorer och annan elektrisk utrustning
 • tillämpa metoder för riskanalys inför processändringar (”Management of Change”)
 • självständigt ansvara för sitt fortsatta lärande
 • analysera olika systemlösningar med avseende på energiekonomi.
 • kommunicera muntligt på engelska inom fackområdet
 • ta del av utbildningsmaterial, kurser och facktexter på engelska.

Kursen ska ge kompetens att:

 • bedöma olika förbränningstekniska driftsituationer och konsekvenser av ändrade driftparametrar
 • göra enkel felsökning i elinstallationer.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Naturvetenskapsprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

Teknikprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

El- och energiprogrammet

Energiteknik 2
Matematik 2a
Energiteknik 1

eller

Industritekniska programmet

Matematik 2a
Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1

eller

Teoretiska kurser som finns på fler program

Matematik 2
Naturkunskap 2

Om du saknar ett slutbetyg eller inte har läst de gymnasiekurser som krävs, kan du ansöka på s.k. reell kompetens (glöm inte att kryssa i den rutan när du gör din ansökan). Då bifogar du ett CV till din ansökan, samt handlingar som styrker att du har kunskaper som motsvarar kraven ovan, exempelvis arbetsintyg där dina arbetsuppgifter framgår. Du kan därefter bli kallad till intervju för att kartlägga din kompetens.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån betyg, särskilt prov och tidigare utbildning.

 

Ansök här>>

Vid fler sökande än det finns platser görs ett urval.