Enstaka kurs inom YH

Kvalitetsteknik

Eftersom vi har ett fåtal tomma platser på vår YH-utbildning Produktionsteknik finns det nu möjlighet att ansöka om att få läsa några enstaka kurser. När du skickat in din ansökan ska du komplettera den genom att skicka in dina gymnasiebetyg samt signerat arbetsgivarintyg från produktionsindustri, som visar hur länge du varit anställd och vilka arbetsuppgifter du har.

Kursens syfte och mål

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om arbetsprocesser och kvalitetsverktyg för att med hänsyn till miljöaspekter kunna medverka i utvecklingsarbete och ständiga förbättringar inom produktionsindustrin.

Målet med kursen är att ge kunskaper om kvalitetsteknik som styrinstrument i ett företag, samt metoder och verktyg i det förebyggande arbetet med ständiga förbättringar i kvalitets­arbetet. Kursen ska även ge kunskaper om produktionsindustrins påverkan på den yttre miljön, samt metoder och åtgärder för att reducera denna påverkan.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från annat land). Lägst betyget Godkänd/E krävs i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Industritekniska programmet

  • Matematik 2a
  • Industritekniska processer 1
  • Människan i industrin 1
  • Produktionskunskap 1
  • Produktionsutrustning 1

Eller

Teknikprogrammet

  • Matematic 2c
  • Produktionskunskap 1
  • Produktionsutrustning 1
  • Industritekniska processer 1
  • Människan i industrin 1

Dina kunskaper kan du styrka genom betyg eller andra handlingar. Om du saknar ett slutbetyg eller inte har läst de gymnasiekurser som krävs, kan du ansöka på s.k. reell kompetens (glöm inte att kryssa i den rutan när du gör din ansökan). Då bifogar du ett CV till din ansökan, samt handlingar som styrker att du har kunskaper som motsvarar kraven ovan, exempelvis arbetsintyg där dina arbetsuppgifter framgår. Du kan därefter bli kallad till intervju för att kartlägga din kompetens. Om ledningsgruppen anser att du har de förkunskaper som krävs, deltar du i urvalet.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Fyll i formuläret och skicka sedan betyg och intyg till eva.nordlander@oskarshamn.se så hör vi av oss senast den 10 januari med besked om du blivit antagen. Vid fler sökande än det finns platser görs ett urval.