Processteknik II

Enstaka kurs inom YH

Nu finns det möjlighet att ansöka om att få läsa enstaka kurser på vår YH-utbildning Drifttekniker/Processoperatör. Du gör din ansökan via yh-antagning, länk finns under fliken ansökan.

Utbildningen sker på distans v.36-42, 2020 med schemalagd undervisning i Oskarshamn eller Växjö under v.36. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och grupparbeten, dels via en digital lärplattform och dels på plats på någon av studieorterna. Under självstudierna genomförs också studiebesök på olika branschrelaterade företag. Du har även möjlighet att delta i räknestuga vid flera tillfällen.

Undervisningen är kostnadsfri. Litteratur tillkommer och bekostas av den studerande/arbetsgivaren.

Vill du veta mer om vilka kurser vi erbjuder inom området?

I foldern ”Sugen på ny kunskap?” har vi sammanställt alla enstaka kurser som vi erbjuder inom vår Yrkeshögskoleutbildning Drifttekniker/Processoperatör.

Folder – Sugen på ny kunskap>>

Kursens syfte och mål

Kursen ska ge kunskap om miljölagstiftning, miljöpåverkan av olika utsläpp
och metoder att minska utsläpp. Den ska ge kunskap om mikrobiologiska
och enzymatiska reaktionsförlopp. Den ska ge den studerande kunskap om
utrustning för och fysikaliska förlopp i separations- och
blandningsprocesser (omrörning, torkning och indunstning). Den ska ge
färdighet i att göra överslagsberäkningar inom sådana processer, analysera
driftsituationer och kunna förutse konsekvenser av ändringar.

I kursen ingår momenten Mikrobiologiska processer, Miljöteknik och Separation- och blandningsprocesser.

Kursen ska ge kunskap om:

  • mikrobiologiska och enzymatiska förlopp
  • miljöpåverkan från olika utsläpp
  • miljölagstiftning och hur miljöledningssystem är uppbyggda
  • mekanismer och apparatenheter för separations- och blandningsprocesser
  • metoder för att minska utsläpp

Kursen ska ge färdighet att:

  • göra enkla överslagsberäkningar av kapacitet och energibehov för omrörning, torkning och indunstning
  • använda mollierdiagram

Kursen ska ge kompetens att:

  • föreslå processinterna åtgärder för minskning av utsläpp
  • göra analyser av driftsituationer och förutsäga hur ändrade förhållanden kommer att påverka driftsituationen

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Naturvetenskapsprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

Teknikprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

El- och energiprogrammet

Energiteknik 2
Matematik 2a
Energiteknik 1

eller

Industritekniska programmet

Matematik 2a
Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1

eller

Teoretiska kurser som finns på fler program

Matematik 2
Naturkunskap 2

Om du saknar ett slutbetyg eller inte har läst de gymnasiekurser som krävs, kan du ansöka på s.k. reell kompetens (glöm inte att kryssa i den rutan när du gör din ansökan). Då bifogar du ett CV till din ansökan, samt handlingar som styrker att du har kunskaper som motsvarar kraven ovan, exempelvis arbetsintyg där dina arbetsuppgifter framgår. Du kan därefter bli kallad till intervju för att kartlägga din kompetens.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån betyg, särskilt prov och tidigare utbildning.

 

Ansök här>>

Vid fler sökande än det finns platser görs ett urval.