Pedagogik I, 30 hp

Fristående högskolekurs

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor. Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv. Frågor som behandlas är exempelvis varför vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer.

Kursens upplägg

Kursen genomförs i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University och föreläsningar och seminarier genomförs med videokonferensteknik. Detta innebär att man i klassrummet kopplar upp sig mot högskolan, följer föreläsningen direkt och har möjlighet att ställa frågor till läraren i Jönköping. Träffarna är förlagda till torsdagar varje vecka kl 13:00-16:30. Något eller några undervisningstillfällen samt salstentamen kan förläggas till Jönköping.

Att läsa en distanskurs innebär att du håller kontakten med lärare och kurskamrater via Internet. En stor del av undervisningen sker genom inspelade föreläsningar, inlämningsuppgifter och diskussionsforum som du får tillgång till via Jönköping Universitys lärplattform PingPong.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1: Pedagogik och samhälle 7,5 hp

Delkurs 2: Lärande, undervisning och bildning 7,5 hp

Delkurs 3:  Pedagogikens vetenskapliga grunder 7,5 hp

Delkurs 4: Lära handleda och utvärdera 7,5 hp

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer om behörighet