Massa- och pappersteknik

Kortare kurs  inom YH

Nu finns det möjlighet att ansöka om att få läsa enstaka kurs på vår YH-utbildning Drifttekniker/Processoperatör.

Utbildningen sker på distans v.47-48 2021 med schemalagd undervisning i Oskarshamn eller Växjö 29-30 november. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och grupparbeten, dels via en digital lärplattform och dels på plats på någon av studieorterna.

Undervisningen är kostnadsfri.

 

Kursens syfte och mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna arbeta i massa- och pappersindustri med tillverkning av pappersmassa eller papper/kartong.

Kursen ska ge kunskap om:

 • vedens och fibrers uppbyggnad och egenskaper
 • de delprocesser som ingår i en massaproduktion
 • de kemiska förloppen i kokning, blekning och kemikalieåtervinning
 • den viktigaste utrustningen som används för massatillverkning
 • de delprocesser som ingår i en pappersproduktion
 • den viktigaste utrustningen på och runt en pappers- eller kartongmaskin
 • hur massa- och pappersegenskaper påverkas av råvara och process för massatillverkning
 • hur pappersegenskaper påverkas av driften av en pappersmaskin.

Kursen ska ge färdighet att:

 • utföra vanliga driftanalyser och värdera informationen
 • göra komplexa överslagsberäkningar av material- och/eller energibalanser för enhetsoperationer som tvätt, silning och torkning
 • tillämpa metoder för riskanalys inför processändringar (”Management of Change”)

Kursen ska ge kompetens att:

 • analysera driftsituationer

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Naturvetenskapsprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

Teknikprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

El- och energiprogrammet

Naturkunskap 1a1
Matematik 2a
Energiteknik 1

eller

Industritekniska programmet

Matematik 2a
Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1

eller

Teoretiska kurser som finns på fler program

Matematik 2

Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2

Om du saknar ett slutbetyg eller inte har läst de gymnasiekurser som krävs, kan du ansöka på s.k. reell kompetens (glöm inte att kryssa i den rutan när du gör din ansökan). Då bifogar du ett CV till din ansökan, samt handlingar som styrker att du har kunskaper som motsvarar kraven ovan, exempelvis arbetsintyg där dina arbetsuppgifter framgår. Du kan därefter bli kallad till intervju för att kartlägga din kompetens.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Ev. urval görs utifrån betyg, särskilt prov och tidigare utbildning.

 

Fyll i formuläret och skicka sedan betyg och intyg till nova@oskarshamn.se så hör vi av oss senast den 5 november med besked om du blivit antagen. Vid fler sökande än det finns platser görs ett urval.