Ledarskap

Kursen ger grundläggande kunskaper om ledarskap och behandlar områden som grupprocesser, olika ledarstilar, kommunikation och konflikthantering, stresshantering samt teambuilding. Praktiskt tillämpade moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.

Kursens upplägg

Kursen genomförs i samarbete med Högskolan i Halmstad och föreläsningar och seminarier genomförs med videokonferensteknik. Detta innebär att man i klassrummet kopplar upp sig mot Högskolan i Halmstad, följer föreläsningen direkt och har möjlighet att ställa frågor till läraren i Halmstad.

Kursinnehåll

Kursen delas in i fyra huvudområden som behandlar ledarskap ur olika perspektiv:

Ledarskap
Ger en orientering i teoribildning kring ledarskap och dess användningsområden. Kursen tar upp beteenden och attityder i samband med ledarskapet, ledarsstilar, ledarutveckling samt jagutveckling.

Kommunikation, konflikthantering och stress.
Belyser samband mellan kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande.

Teambuilding och grupprocesser
Teorier om grupper, grupprocesser och team presenteras kopplat till ledarskapet.

Tillämpning
Deltagaren omsätter teoretiska utgångspunkter i tillämpade sammanhang samt belyser detta genom vidare reflektion, utvärdering och diskussion.

Kursinformation hos Högskolan i Halmstad

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer om behörighet

Öppen för sen ansökan.

Ansök här>>