Konflikter och konflikthantering

Fristående högskolekurs

Betoningen ligger på de mellanmänskliga vardagskonflikter som kan uppstå inom familjen, på arbetet och på fritiden. Avsikten är att öka förståelsen för dessa konflikters uppkomst och utveckling, samt att erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och hantera konflikterna. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av människors beteenden och kommunikation såväl ur ett yrkesmässigt perspektiv som ur ett mer allmänmänskligt.

Kursens upplägg

Kursen genomförs i samarbete med Jönköping University och föreläsningar och seminarier genomförs med videokonferensteknik. Detta innebär att man i klassrummet kopplar upp sig mot Jönköping University, följer föreläsningen direkt och har möjlighet att ställa frågor till läraren i Jönköping.

Kursinnehåll

  • Teorier om konflikters utveckling och dynamik
  • Konfliktstilar och självinsikt
  • Kommunikationens betydelse
  • Metoder för att analysera och hantera konflikter

Kursinformation hos Jönköping University

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Läs mer om behörighet

Ansök till kursen här >>