Kognitiv beteendeterapi – KBT

Uppdragsutbildning

Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med kognitiv beteende-terapeutisk (KBT) inriktning

Denna utbildning är en så kallad uppdragsutbildning och är beställd av arbetsgivare i syfte att kompetensutveckla arbetstagare. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och håller samma höga kvalitet som övrig utbildning vid ett lärosäte.

Kognitiv Beteendeterapi är den internationellt använda beteckningen för den behandlingsform som kombinerar kognitiva och beteendeterapeutiska principer. Det finns goda anledningar till denna kombination. Vi vet att den gör behandlingen effektivare än att bara använda delarna var för sig.

Framgångsrik behandling innehåller oftast både kognitiva och beteendeterapeutiska delar. Forskning visar också att KBT är en terapiform som är mycket uppskattad av klienter och anhöriga. KBT är vidare den idag snabbast växande psykoterapiformen.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar i människovårdande arbete och pågår under fyra terminer. Omfattningen motsvarar 45 högskolepoäng.

Utbildningsanordnare är Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling och undervisningen i de teoretiska kurserna sker fysiskt på lärcentrat Nova i Oskarshamn (vanligtvis torsdagar varannan vecka). Handledning gruppvis kommer att ske övriga veckor på olika orter, i viss utsträckning anpassat till deltagarnas hemorter.

Här kan du läsa mer om utbildningens innehåll och upplägg:

KBT21-Utbildningsinformation

 

Utbildningskostnad år 2021

Kursavgiften för 2021 är 28.500 kr/termin exklusive moms. I avgiften ingår teori och handledning samt för- och eftermiddagsfika under teoridagarna. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Fakturering sker terminsvis och termin 1 kommer att faktureras i samband med utbildningsstart. Vid avhopp fr.o.m. termin 2 och framåt debiteras hela kursavgiften.

För närvarande finns ingen information om ny beviljad utbildningsstart (2022-01-01)

Yrkesliv

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha de kunskaper och färdigheter som fordras för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med inriktningen kognitiv beteendeterapi.

Så här beskriver några tidigare deltagare uppdragsutbildningen:

”Två lärorika år som gav mig en plattform och grundläggande kunskaper för att bedriva KBT behandling. Idag arbetar jag som KBT terapeut på heltid,” Paulus Lindén, Terapeut och tidigare deltagare i utbildningen

”Jag gick min steg 1 utbildning ht06-vt08. Jag tycker att hela utbildningen var över min förväntan. Alla föreläsare var pålästa och upplägget var mycket pedagogiskt. Min uppfattning kring den ansvarige för KBT-utbildningen var att han tack vare lång erfarenhet som kliniker kunde använda sig av fallbeskrivningar i undervisningen, vilket var givande. Jag har sedan jag blev klar med min steg 1 utbildning främst arbetat med samtalsterapi i specialistpsykiatrin, men sedan ett år tillbaka i primärvårdens enhet för psykisk hälsa. Nova bidrog med trevligt bemötande och väldigt gott fika. Har rekommenderat flera arbetskamrater att välja denna utbildning”, Maria Karlsson, skötare med steg 1 KBT och tidigare deltagare i utbildningen

För mig har utbildningen inneburit en förståelse kring teori och behandlingsmetoder inom problemområden som jag möter i min vardag i mötet med människor. Jag är mycket nöjd med den kunskapsutveckling KBT-utbildningen har medfört för mig,Ann-Sofie Andersson, behandlingspedagog och tidigare deltagare i utbildningen

”Jag gick ju den första KBT-utbildningen (2005) i Oskarshamn. Kent-Inge Perseius i samarbete med Per Borell var drivande.
Det var en mycket bra utbildning med Sveriges främsta inom området som föreläsare. Vi fick lära oss de allra senaste och evidensbaserade Behandlingsinterventionerna. Jag träffar personer som går utbildningen idag och förstår att den håller samma klass fortfarande. Att få möjligheten att kunna gå utbildningen på hemorten är naturligtvis ett stort plus och för många öppnar det möjlighet att kunna gå den över huvud taget. Både föreläsarna och de andra deltagarna har blivit ett viktigt och användbart kontaktnät i det fortsatta arbetet. Med min grundprofession som arbetsterapeut passar vidareutbildning i KBT alldeles utmärkt.
Jag har efter utbildningen arbetat aktivt med KBT hela tiden, och haft förmånen att ha handledning av flera olika framstående terapeuter. (Idag Tomas Jernhag). Nu förbereder jag att så småningom avsluta min yrkeskarriär ock kan med stolthet se tillbaka på ett mycket stimulerande och roligt arbete tack vare min KBT-utbildning på Nova.”, säger Birgit Nauclér, Leg Arbetsterapeut/KBT-terapeut och tidigare deltagare i utbildningen

Behörighet

För att vara behörig att gå utbildningen måste villkoren för såväl grundläggande som särskild behörighet vara uppfyllda. Kursledningen förbehåller sig rätten att göra bedömningen av lämplighet för utbildningen utifrån ansökningar och eventuella intervjuer.

Grundläggande behörighet 
1. avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå,
2. avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan,
3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2; eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den grundläggande behörigheten styrs av Högskoleförordningen.

Särskild behörighet har den som arbetar inom ett människovårdande yrke/arbete (t.ex. läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, socionom eller skötare) och som under utbildningstiden har arbetsuppgifter med inslag av psykoterapeutiskt arbete som kan utgöra underlag för meningsfull handledning.

 

Urval

Görs av kursledningen, följande faktorer styr:

− Att sökanden uppfyller grundläggande och särskild behörighet.

− Nuvarande och tidigare yrkeserfarenheter.

− Den aktuella anställningens innehåll.

− Inslag av psykiatriska, beteendevetenskapliga, och psykoterapeutiska kurser i den sökandes grund- och vidareutbildning.

− Tidigare genomgångna kurser och utbildningar i kognitiv beteendeterapi, till exempel kurser som anordnats av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier eller Beteendeterapeutiska föreningen.

Är du intresserad av utbildningen och vill bli kontaktad när eventuell nästa utbildningsomgång öppnar så är du välkommen att fylla i formuläret nedan. I dagsläget finns ingen ny beviljad utbildningsomgång.