Kognitiv beteendeterapi – KBT

Uppdragsutbildning

Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med kognitiv beteende-terapeutisk (KBT) inriktning.

Kognitiv Beteendeterapi är den internationellt använda beteckningen för den behandlingsform som kombinerar kognitiva och beteendeterapeutiska principer. Det finns goda anledningar till denna kombination. Vi vet att den gör behandlingen effektivare än att bara använda delarna var för sig. Framgångsrik behandling innehåller oftast både kognitiva och beteendeterapeutiska delar. Forskning visar också att KBT är en terapiform som är mycket uppskattad av klienter och anhöriga. KBT är vidare den idag snabbast växande psykoterapiformen.

För mig har utbildningen inneburit en förståelse kring teori och behandlingsmetoder inom problemområden som jag möter i min vardag i mötet med människor. Jag är mycket nöjd med den kunskapsutveckling KBT-utbildningen har medfört för mig.”

Ann-Sofie Andersson, behandlingspedagog och tidigare deltagare i utbildningen

Yrkesliv

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha de kunskaper och färdigheter som fordras för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med inriktningen kognitiv beteendeterapi.

Utbildningens upplägg

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar i människovårdande arbete och pågår under fyra terminer. Omfattningen motsvarar 45 högskolepoäng. Undervisning i de teoretiska kurserna sker på Nova i Oskarshamn, vanligtvis på torsdagar varannan vecka. Handledning gruppvis kommer att ske övriga veckor på olika orter, i viss utsträckning anpassat till deltagarnas hemorter. Här kan du läsa mer om utbildningens innehåll och upplägg: KBT19 Utbildningsinformation

Utbildningen startar under förutsättning att antalet kursdeltagare är tillräckligt.

Kostnad

Kursavgiften för 2019 är 28.500 kr/termin exklusive moms. I avgiften ingår teori och handledning samt för- och eftermiddagsfika under teoridagarna. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Fakturering sker terminsvis och termin 1 kommer att faktureras i samband med utbildningsstart. Vid avhopp fr.o.m. termin 2 och framåt debiteras hela kursavgiften.

Behörighet

För att vara behörig att gå utbildningen måste villkoren för såväl grundläggande som särskild behörighet vara uppfyllda. Kursledningen förbehåller sig rätten att göra bedömningen av lämplighet för utbildningen utifrån ansökningar och eventuella intervjuer.

Grundläggande behörighet har den som:
1. avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå,
2. avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan,
3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2; eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den grundläggande behörigheten styrs av Högskoleförordningen.

Särskild behörighet har den som arbetar inom ett människovårdande yrke/arbete (t.ex. läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, socionom eller skötare) och som under utbildningstiden har arbetsuppgifter med inslag av psykoterapeutiskt arbete som kan utgöra underlag för meningsfull handledning.

 

Urval

Urval av sökande görs av kursledningen. Följande faktorer styr:

− Att sökanden uppfyller grundläggande och särskild behörighet.

− Nuvarande och tidigare yrkeserfarenheter.

− Den aktuella anställningens innehåll.

− Inslag av psykiatriska, beteendevetenskapliga, och psykoterapeutiska kurser i den sökandes grund- och vidareutbildning.

− Tidigare genomgångna kurser och utbildningar i kognitiv beteendeterapi, till exempel kurser som anordnats av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier eller Beteendeterapeutiska föreningen.

Vi planerar att starta en ny omgång av utbildningen, preliminärt i januari 2021. Är du intresserad, så fyll i intresseanmälan nedan, så skickar vi dig information så snart datum för kursstart är klart och anmälan är öppen.