Integrationspedagog

Yrkeshögskoleutbildning

Möter du många nyanlända i ditt jobb, eller är du allmänt intresserad av mellanmänskliga relationer, mångkultur och integration? Då är utbildningen Integrationspedagog skräddarsydd för dig!

Sverige har tagit emot många människor som flytt från krig och förföljelse, vilket har skapat ett stort behov av kompetens omkring flyktingmottagande och integration. Både engagemang och professionalitet krävs för att verksamheterna ska fungera bra. Integrationspedagog är en utbildning som ger fördjupad förståelse för problematiken som kan uppstå när människor flyttar till ett annat land, och bred kompetens att arbeta med integration i många olika verksamheter. Stor vikt läggs bland annat på att skapa kompetens kring samhällets integrationsarbete, kommunikation och konflikthantering. Utbildningens innehåll är framtaget tillsammans med flera kommuner i Småland.

 

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University är huvudman för utbildningen.

Yrkesliv

Integrationspedagogens kompetens behövs inom många olika verksamheter. Arbetsgivare är både offentliga och privata aktörer. Efter avslutad utbildning kan du t ex arbeta som integrationssamordnare i kommunal verksamhet, projektledare inom integration i offentlig verksamhet, föreningar och organisationer, som studiehandledare/lärarassistent inom skola och fritidshem eller ungdomspedagog på HVB-hem och stödboenden.

Utbildningens upplägg

Utbildningen har ett distansupplägg med regelbundna träffar i Värnamo och Oskarshamn. Vid ansökan anger du vilken studieort du önskar. Mellan träffarna arbetar du med självstudier både enskilt och i grupp. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar baserat på verkliga situationer samt via Lärande i arbete (LIA) i olika verksamheter. Vissa föreläsningar kommer du att följa via videokonferens. Jönköping University är huvudman för utbildningen.

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet och frihet, men också stort ansvar att lägga den tid som krävs på studierna. Att delta vid de fysiska träffarna i Oskarshamn eller Värnamo är också en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningen bygger på.

En fjärdedel av utbildningen består av LIA. Under LIA-perioderna får du chansen att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken redan under studietiden och knyta goda kontakter med framtida arbetsgivare.

Kurser som ingår i utbildningen

Dokumentation, utvärdering och kvalitetsarbete, 40 YH-poäng
Integration, lagar, rättigheter och skyldigheter, 35 YH-poäng
Integration och psykisk ohälsa, 40 YH-poäng
Integration i samhället, 40 YH-poäng
Examensarbete, 20 YH-poäng
Kommunikation, 20 YH-poäng
Kris- och konflikthantering, 20 YH-poäng
Kultur och mångfald, 40 YH-poäng
Lärande i arbete 1, 25 YH-poäng
Lärande i arbete 2, 40 YH-poäng
Lärande i arbete 3, 40 YH-poäng
Pedagogiskt arbete och ett professionellt förhållningssätt, 40 YH-poäng

 

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Om du saknar ett slutbetyg, kan du söka på s k reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter. Förutom ett slutbetyg eller motsvarande behöver du minst betyget E/godkänd i Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2 och Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller Samhällskunskap 1b.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån särskilt prov. Provet mäter den sökandes förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och är uppdelat på två områden: problemlösningsförmåga och läsförståelse.

Max: 100 p (problemlösningsförmåga 50 p och läsförståelse 50 p)
Vid lika poäng viktas resultaten i prioriteringsordningen
1. problemlösningsförmåga, 2. läsförståelse.

Loella Larsson
Ålder: 41
Utbildning: Integrationspedagog
Tar examen 2020

Varför valde du just den här utbildningen?
– Jag arbetade en del med kartläggning inom skolan och trivdes så oerhört bra med den delen av uppdraget. Jag såg möjligheten att fördjupa och få en formell utbildning för att kunna fortsätta mitt arbete med den sociala biten runt och med nyanlända.

Hur är livet som studerande på Nova?
-Väldigt trevligt! Jag längtar alltid till dagarna på plats och vår studiegrupp.

Hur upplever du studietakten? Tid för fritid?
– Jag har kombinerat studierna med arbete, till en början 80% och detta läsår 50%. För tillfället upplever jag en balans studier/arbete/fritid. Nu är mina barn så pass gamla att de är självgående vilket såklart underlättar en hel del. Vissa perioder när det är mycket inlämningar och det krockar med en tempohöjning på jobbet är fritid relativt obefintligt, men det är under begränsade perioder.

Vad har du för framtidsplaner efter examen?
-Jag siktar mot att arbeta mer socialt.

Vem rekommenderar du utbildningen till?
-De som redan jobbar inom områden som möter målgruppen exempelvis lärare, föreningsledare, sjukvårdspersonal. Behovet är enormt!

Vad har du för allmänna studietips till dem som funderar på att börja studera?
-Läs igenom kurs-pm noggrant från start och lägg upp en studieplan som matchar livet i övrigt. I många fall vet man från start hur de kommande veckorna ser ut framöver.

Vad är det bästa med utbildningen?
-Fantastiska möten och samtal! Både med de olika kursledarna som har delat med sig av sina erfarenheter och internt inom studiegruppen. I vår lilla grupp med sju individer är sex nationaliteter representerade! LIA! Åh, vad jag tyckt om LIA! Det har gett så mycket kunskap och vidgat mitt nätverk enormt. Tänk att få vara vuxen och prova på att jobba med just det man vill.

Intervjuad 18 november 2019