Integrationspedagog

Integrationspedagogutbildningen ger dig kompetens för att arbeta i vardagen med asylsökande och nyanlända. Den ger dig möjlighet att arbeta med integration inom ett brett yrkesområde. Stor vikt läggs bland annat på att skapa förståelse för olika kulturer, kunskap om integration och samtalskompetens.

Under utbildningen får du lära dig att arbeta på ett professionellt och kvalificerat sätt med asylsökande och nyanlända samt främja deras integration i det svenska samhället. Du lär dig att arbeta utifrån mänskliga rättigheter och aktuell lagstiftning och får träna på olika metoder för att bli trygg i att arbeta med mellanmänskliga relationer och konflikthantering.

En viktig del i utbildningen är också att lära sig att dokumentera, utvärdera och genomföra kvalitetsarbete, enligt gällande lagstiftning och sekretessregler. För att stödja utvecklingen av din yrkesidentitet och din förmåga att utveckla ett professionellt förhållningssätt får du också kunskaper om processer och formella regelverk som styr verksamheten.

Du får kompetens i att hantera och leda olika typer av samtal, även via tolk. Du får också kunskap i kris- och konflikthantering,. Du får lära dig att medvetet och med god förståelse kunna hantera skillnader i olika livsåskådningar, kulturella och etniska förhållanden samt hur asylsökande och nyanlända påverkas av dessa.

En stor del av utbildningen, 21 veckor, är LIA (Lärande i arbete). Då får du pröva att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, redan under studietiden.

 

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University är huvudman för utbildningen.

Yrkesliv

Integrationspedagogens kompetens behövs inom många olika verksamheter. Arbetsgivare är både offentliga och privata aktörer. Utbildningens innehåll är framtaget tillsammans med flera kommuner i Småland. Efter avslutad utbildning kan du t ex arbeta som integrationspedagog/ungdomspedagog på HVB-hem och stödboenden eller som integrationspedagog/studiehandledare inom skola och fritidshem. Du kan även arbeta som etableringshandläggare i kommuner eller som projektledare i offentlig verksamhet, föreningar och organisationer.

Utbildningens upplägg

Utbildningen går på helfart och sker på distans med träffar varannan vecka i Värnamo eller Oskarshamn. Önskemål om ort anges i ansökan. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar baserat på verkliga situationer samt LIA, Lärande i arbete. Vissa föreläsningar kommer du att följa via videokonferens. Att studera på distans ger dig mer flexibilitet. Det innebär en stor frihet att studera när och hur du vill men också stort ansvar att lägga den tid som krävs på studierna.

Kurser som ingår i utbildningen

Dokumentation, utvärdering och kvalitetsarbete, 40 YH-poäng
Examensarbete, 20 YH-poäng
Integration i samhället, 40 YH-poäng
Integration, lagar, rättigheter och skyldigheter, 35 YH-poäng
Integration och psykisk ohälsa, 40 YH-poäng
Kommunikation, 20 YH-poäng
Kris- och konflikthantering, 20 YH-poäng
Kultur och mångfald, 40 YH-poäng
Lärande i arbete 1, 25 YH-poäng
Lärande i arbete 2, 40 YH-poäng
Lärande i arbete 3, 40 YH-poäng
Pedagogiskt arbete och ett professionellt förhållningssätt, 40 YH-poäng

Läs mer om kursernas innehåll här

Praktisk information

Terminstider:

Termin 1: 20180827 – 20190113
Termin 2: 20190114 – 20190602
Termin 3: 20190826 – 20200112
Termin 4: 20200113 – 20200531

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för helfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Utbildningens ledningsgrupp

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Dina kunskaper styrker du genom betyg eller andra handlingar. Om du saknar ett slutbetyg kan du söka på s k reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Förutom ett slutbetyg eller motsvarande behöver du minst betyget E/G i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

Svenska 2 alternativt Svenska som andra språk 2
Lägst Samhällskunskap 1a1

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån särskilt prov. Provet mäter den sökandes förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och är uppdelat på två områden: problemlösningsförmåga och läsförståelse.

Max: 100 p (problemlösningsförmåga 50 p och läsförståelse 50 p)
Vid lika poäng viktas resultaten i prioriteringsordningen
1. problemlösningsförmåga, 2. läsförståelse.

Det särskilda provet erbjuds vid två tillfällen: 23 maj och 25 maj.

Vi har i nuläget inte någon mer start av utbildningen. Vi kommer att skicka in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att få starta utbildningen igen och då med delvis annat innehåll och upplägg. Vi  får svar i början av februari 2020. Vid positivt besked kommer nästa utbildningsstart att bli i augusti 2020. Om du gör en intresseanmälan i formuläret nedan så kommer vi att skicka ut ett mail till dig när vi har fått besked så att du vet om det går att söka utbildningen eller ej.