Hållbar interkulturell kompetens

Kurs inom Yrkeshögskolan

Är du intresserad av att lära dig mer om olika kulturer och hur vi hanterar olika kulturkrockar? Funderar du på hur vi kan kommunicera på ett bättre sätt för att förstå varandra och minska risken för missförstånd och konflikter? Då är det här kursen för dig!

 

 


Hälsohögskolan vid Jönköping University är huvudman för utbildningen

 

I kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ingår följande två delkurser:

Kultur och mångfald, 25 Yhp
Innehåll: Här får du kunskap om kulturella och sociala förhållanden i andra länder, kulturella olikheter och likheter. Du får även kunskaper hur egna attityder och värderingar har betydelse för ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete.
Moment som ingår i kursen är:
– Egen identitet, kultur, attityd och värderingar
– Skillnader i attityder, normer och värdegrunder t ex individ kontra familj i olika kulturer
– Människosyn och livsåskådningar
– Genusperspektiv
– Hederskultur

Interkulturell kommunikation, 25 Yhp
Innehåll: I denna del av kurspaketet får du få kunskap om olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv.
Moment som ingår i kursen:
– Samtalsmetodik
– MI
– KASAM
– Samtalsstrategier utifrån ett interkulturellt perspektiv

Upplägg: Kurserna ges på distans, på halvfart och har två studiegrupper, en i Värnamo och en i Oskarshamn, där den studerande kan välja vilken ort den vill tillhöra.

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

Följande kurser från gymnasieskolan eller motsvarande:
Sv 2 alternativt Sv som andraspråk 2, Sh 1b.

Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid, från arbete med människor från olika kulturer, inom utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna
Frågor om behörighet kan besvaras av Per-Olof Nordmark.

Urval
Urval görs utifrån särskilt prov som testar den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Provet poängsätts med maximalt 100 poäng fördelat på områdena problemlösningsförmåga (50p) samt läsförståelse (50p).

Ansökan är öppen för sen anmälan. Kontakta Emeli Hellström på Campus Värnamo på emeli.hellstrom@varnamo.se eller på 0370-377192.

Vad innebär det att göra en sen anmälan?
Sen anmälan betyder att ordinarie ansökningsperiod har stängt men att du fortfarande kan söka till utbildningen och ha chans att bli antagen.

Sena anmälningar behandlas i mån av plats på utbildningen. Det innebär att de behandlas i den ordning de har kommit in och att man antar så många som det finns lediga platser till. Antagningsbeskedet kan komma något senare än för de som har ansökt under den ordinarie ansökningsperioden. Fram till utbildningens start kan antagningslistan förändras, eftersom en del ibland väljer att tacka nej till sin plats. Därför kan du som skickat in en sen anmälan även bli antagen kort inpå utbildningens start.

Hör gärna av dig om du har frågor.