Övrigt – Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Vill du arbeta som lärare med elever i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3? Då är den här inriktningen för dig! Den här verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig dessutom mycket praktisk erfarenhet.

Den verksamhetsintegrerade profilen (VI) på grundlärarprogrammet innebär att du under utbildningen ingår i olika lärararbetslag på utsedda skolor och att du som student erbjuds dubbelt så mycket tid i skolan (två dagar varannan vecka, förlagd till utsedd VI-skola under de teoretiska kurserna). Du gör också din VFU på dessa skolor. Din VFU görs i olika perioder som sprids över tid, även den på VI-skola. Den verksamhetsintegrerade profilen ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Läs mer här.

Utbildningens upplägg

Du som blir antagen med studieort Oskarshamn, kommer att tillhöra arbetslag på utsedda skolor i Oskarshamn kommun. Vid de utsedda skolorna genomför du din VFU och två verksamhetsintegrerade dagar varannan vecka. Du kommer att vara placerad på VI-skolan läsårsvis och roterar mellan två VI-skolor under din utbildning.

Samtliga teoretiska kursmoment är förlagda till Linnéuniversitetet i Kalmar.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a alt. Matematik 2b alt. Matematik 2c, Naturkunskap 1b alt. Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b alt. Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Ansökan öppnar 15 mars 2022.
Ansök här.

För kontakt och mer information kontakta studievägledare Gustav Henrysson på 0480-44 73 87 eller gustav.henrysson@lnu.se