Förskollärarprogrammet

Program på grundnivå

Är du intresserad av barns utveckling och har lätt att engagera dig i andra människor? Förskollärare är ett omväxlande, roligt och viktigt yrke, där du får följa och stödja de minsta barnen i deras utveckling fram till skolstarten. Dessutom är arbetsmarknaden mycket god i hela Sverige, då det är brist på utbildade förskollärare i de flesta kommuner.

Lärande och utveckling
Förskolan kännetecknas av utforskande barn med olika perspektiv och utvecklingsfaser. Som förskollärare arbetar du med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de första orden fram till de börjar första klass. Nyfikenhet, utforskande, meningsskapande och glädje är ledord i arbetet. Under utbildningen får du ett vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt, teoretisk förståelse, praktiska kunskaper och personlig utveckling. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor och det omgivande samhället är viktiga egenskaper hos en förskollärare.

Förskollärare arbetar med omsorg och undervisning och med att utmana barns lärande i förskola och förskoleklass. Arbetet utgår ifrån en demokratisk värdegrund där delaktighet, inflytande, mångfald och respekt är viktigt. Under programmet utvecklas dina kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns språkande och kommunicerande samt deras utforskande i matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik.

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University är huvudman för utbildningen.

Teori i praktiken
Ett återkommande inslag i Förskollärarprogrammet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som genomförs under handledning på förskolor i regionen. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 högskolepoäng (motsvarande en termins studier).

Utbildningens upplägg
Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation är utbildningens huvudman. Undervisningen bedrivs genom digitala föreläsningar, filmer, grupparbete etc. Erfarna pedagoger fungerar som handledare och mentorer på plats på Nova för att stötta studenter och leda seminarier.

Kurser
År 1
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare, 15 hp
Lärande och utveckling för förskollärare, 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare, 7,5 hp
Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare, 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare, 7,5 hp

År 2
Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan, 15 hp
Utforskande matematik i förskolan, 15 hp
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan, 7,5 hp Specialpedagogik i förskolan (UVK), 7,5 hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp

År 3
Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK), 7,5 hp
Förskollärarens profession, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare, 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling II för förskollärare, 7,5 hp
Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare, 15 hp Examensarbete för förskollärare 15 hp

År 4
Didaktiskt arbete i förskolan II, 15 hp
Didaktiskt arbete i förskolan III, 15 hp

Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.

Läs mer om behörighet>>

Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng

Frågor angående behörighet och validering:
Om du har frågor om behörighet och validering kan du kontakta Katarina Wanselius  som arbetar som studievägledare för förskollärarprogrammet på Jönköping University.
Du når henne via mail: katarina.wanselius@ju.se

Ansökan till utbildningen som startade hösten 2020 har stängt. Det har ännu inte fattats något beslut kring kommande utbildningsstarter. Diskussioner förs angående ett eventuellt nytt intag med utbildningsstart under hösten 2022. Är du intresserad av att läsa förskollärarprogrammet i Oskarshamn är du välkommen att göra en intresseanmälan nedan så hör vi av oss till dig när vi har information att ge angående ett eventuellt nytt intag.