Förskollärarprogrammet

Program på grundnivå

Vill du arbeta med att göra skillnad för yngre barn? Då är det här utbildningen för dig!

Förskollärare är ett omväxlande, roligt och viktigt yrke, där du får följa och stödja de yngsta barnen i deras utveckling fram till skolstarten. Som förskollärare arbetar du med omsorg, undervisning och att utmana barns lärande.

Arbetet utgår ifrån en demokratisk värdegrund där delaktighet, inflytande, mångfald och respekt är några av ledorden. Under utbildningen utvecklas dina kunskaper om barns utveckling, lek och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns kommunicerande samt deras utforskande i matematik, naturvetenskap och teknik.

”Inget är viktigare än att få vara med och göra skillnad för våra barn och bidra till en hoppfull framtid. Jag hoppas och tror att många söker utbildningen, för behovet av förskollärare är stort!”

Lotta Lindgren, Förvaltningschef Bildningsförvaltningen
Oskarshamns kommun

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University är huvudman för utbildningen.

Utbildningens upplägg

Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation är utbildningens huvudman. Undervisningen bedrivs på helfart genom digitala föreläsningar, filmer och grupparbeten. Samtliga moment genomförs på plats på Nova i Oskarshamn.

VFU – Verksamhetsförlagd utbildning
Ett återkommande inslag i utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen som genomförs under handledning på förskolor i regionen. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 högskolepoäng, vilket motsvarande en termins studier.

Kurser

År 1
Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare, 15 hp
Lärande och utveckling för förskollärare, 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare, 7,5 hp
Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare, 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare, 7,5 hp

År 2
Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan, 15 hp
Utforskande matematik i förskolan, 15 hp
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan, 7,5 hp Specialpedagogik i förskolan (UVK), 7,5 hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp

År 3
Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK), 7,5 hp
Förskollärarens profession, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare, 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling II för förskollärare, 7,5 hp
Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare, 15 hp Examensarbete för förskollärare 15 hp

År 4
Didaktiskt arbete i förskolan II, 15 hp
Didaktiskt arbete i förskolan III, 15 hp

Behörighet:
Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Matematik 1.

Läs mer om behörighet>>

Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng

Frågor angående behörighet och validering:
Om du har frågor om behörighet och validering kan du kontakta Katarina Wanselius  som arbetar som studievägledare för förskollärarprogrammet på Jönköping University.
Du når henne via mail: katarina.wanselius@ju.se

Ansökan är öppen för sen anmälan.

Ansök här.

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University slöt 2020 avtal med Oskarshamn, Värnamo och Eksjö om utlokaliserad förskollärarutbildning. Alla föreläsningar livestreamas från HLK, vilket innebär att studenterna i Oskarshamn är lika involverade som studenterna som sitter på plats.

 

Anton Karlsson är en av dem som 2020 började studera förskollärarprogrammet i Oskarshamn och är nöjd med utbildningen än så  länge.

Nu har du studerat i ett år på förskollärarprogrammet, hur har du upplevt året?
Jag tycker att det har varit intressant och lärorikt. Vi har redan fått vara ute på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i två omgångar vilket jag tycker varit nyttigt då det är kul att se hur teori kan förankras i praktiken. Det är också bra att vi får göra det så pass tidigt i utbildningen eftersom man då kan se om det är ett yrke som passar en själv.

Hur är det att studera på Nova?
De livestreamade föreläsningarna fungerar bra. Vi ges möjlighet att kunna ställa frågor till den som föreläser om vi undrar något.

Skulle du rekommendera att studera till förskollärare?
Ja, jag tycker att det är en bra utbildning som ger oss grunden för att kunna ta oss an vår blivande yrkesroll som förskollärare. Jag tror dock att vi efter utbildningen inte kommer vara fullärda, utan att det alltid finns potential till vidare kunskapsutveckling. Detta är något som

 jag tycker är fint med förskolläraryrket. Värt att komma ihåg är att ingen dag på förskolan är den andra lik och man ställs alltid inför nya problem och utmaningar i sin yrkesroll. Dessa problem kan ibland känns jobbiga, men då barnen ofta ger så mycket glädje tillbaka, kommer det enligt mig alltid vara värt det.

 

Petra Levtshuk arbetar som förskollärare inom Oskarshamn kommun sedan ett år tillbaka.

 Vad hade du för förväntningar när du var färdig med utbildningen?
Förväntningarna efter studierna var att få komma ut och prova teorin i praktiken på ”riktigt”, då VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och fältstudierna under studietiden betydde mycket. Att få komma ut i barngruppen och tillhöra ett arbetslag kändes också spännande och givande. Grupparbetena under studietiden gav bra förberedelse inför arbetslivet.

Varför valde du förskolläraryrket?
Jag har alltid funderat på det och när jag fick ett vikariat inom förskolan så tyckte jag att det var så roligt och jag trivdes i arbetslaget vilket gjorde att jag sedan hoppade på utbildningen. Jag arbetade med femåringar och fick upp ögonen för hur mycket barn kan, att det är undervisning också och inte bara omsorgsbiten det handlar om. Jag fick en förändrad barnsyn som väckte min nyfikenhet på vad barn kan.

Skulle du rekommendera att studera till förskollärare?
Absolut! Att studera till förskollärare ger dig större ansvar i verksamheten. Som förskollärare är du med och utvecklar undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet, vilket är väldigt givande.

Nu har du arbetet i ett år som examinerad förskollärare, hur har du upplevt året?
Det har varit ett otroligt roligt och utvecklande år där jag har fått uppleva alla delar av förskolläraryrket. Jag har fått vara med i ett introduktionsnätverk och har fått jättebra stöttning av min mentor. Jag arbetar på en förskola som startade upp sin verksamhet när jag började arbeta i Oskarshamns kommun. Det har gett mig andra förutsättningar och utmaningar med att allt vad det innebär att bygga upp en verksamhet från grunden.