Energiteknik

Kortare kurs inom YH

Nu finns det möjlighet att ansöka om att få läsa enstaka kurs på vår YH-utbildning Drifttekniker/Processoperatör.

Utbildningen sker på distans v.43-48 2021 med schemalagd undervisning i Oskarshamn eller Växjö med fysiska träffar måndagar och tisdagar ojämna veckor. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och grupparbeten, dels via en digital lärplattform och dels på plats på någon av studieorterna.

I denna kurs ingår även laborationer måndag och tisdag vecka 44 och 46.

Undervisningen är kostnadsfri.

 

Kursens innehåll

Grundläggande begrepp som energi, effekt och entalpi
Grundläggande kunskap om kärn-, vind- och vattenkraftverk
Termodynamikens grunder, inklusive 1:a och 2:a huvudsatsen
Olika typer av energianläggningar som förbränningsugnar, ångpannor, ångturbiner, kraftvärmeverk och värmeverk
Carnotcykeln och rankincykeln
Ånga och kondensat
Bränsle och förbränning
Grundläggande materialbalanser
Energibalanser och beräkning av verkningsgrader
Principer och utrustning för värmeöverföring
Reservkraft och övriga service- och hjälpsystem
Beräkning av överförda effekter, energiöverföringskoefficienter och hur dessa påverkas av olika faktorer

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Naturvetenskapsprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

Teknikprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

El- och energiprogrammet

Naturkunskap 1a1
Matematik 2a
Energiteknik 1

eller

Industritekniska programmet

Matematik 2a
Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1

eller

Teoretiska kurser som finns på fler program

Matematik 2

Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2

Om du saknar ett slutbetyg eller inte har läst de gymnasiekurser som krävs, kan du ansöka på s.k. reell kompetens (glöm inte att kryssa i den rutan när du gör din ansökan). Då bifogar du ett CV till din ansökan, samt handlingar som styrker att du har kunskaper som motsvarar kraven ovan, exempelvis arbetsintyg där dina arbetsuppgifter framgår. Du kan därefter bli kallad till intervju för att kartlägga din kompetens.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Ev. urval görs utifrån betyg, särskilt prov och tidigare utbildning.

 

Fyll i formuläret och skicka sedan betyg och intyg till nova@oskarshamn.se så hör vi av oss senast den 8 oktober med besked om du blivit antagen. Vid fler sökande än det finns platser görs ett urval.