Drifttekniker/Processoperatör

Yrkeshögskoleutbildning

Siktar du på en snabb karriär inom teknik och tillverkning där du har en nyckelroll i produktionen?

Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla såväl process som produkt. En del av arbetet sker i kontrollrum och en del ute i anläggningen. Du arbetar alltså både praktiskt och med att tänka ut och hitta lösningar på problem. Du får stort eget ansvar och arbetar med både människor och maskiner.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges på distans med träffar varannan vecka i Oskarshamn eller Växjö. Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer föreläsaren ibland att vara på plats på ena studieorten och då följer andra studieorten föreläsningen digitalt. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och grupparbeten, dels via en digital lärplattform och dels på plats på någon av studieorterna. Under utbildningen genomförs studiebesök på olika branschrelaterade företag.

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet och frihet, men också stort ansvar att lägga den tid som krävs på studierna. Att delta vid de fysiska träffarna i Växjö eller Oskarshamn är också en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på.

Tre arbetsplatsförlagda kurser, Lärande i arbete (LIA) ingår i utbildningen. Under LIA-kurserna får du omsätta teoretiska kunskaper i praktiken ute på arbetsplatser. Det ger möjlighet till direktkontakter med arbetsgivare, och en god insikt i ditt framtida arbete redan under utbildningens gång.

Kurser 

Kommunikation och ledarskap 5 YH-poäng
Energiteknik 20 YH-poäng
Värme och strömningslära 20 YH-poäng
Förnybar energi 15 YH-poäng
Processkemi 25 YH-poäng
LIA I 25 YH-poäng

Underhållsteknik 25 YH-poäng
Hydraulik och pneumatik 15 YH-poäng
Ellära och elteknik 25 YH-poäng
LIA II 35 YH-poäng

Operativ drift och yrkesroll 10 YH-poäng
Arbetsmiljö och säkerhet 10 YH-poäng
Processreglering 20 YH-poäng
Vattenreningsteknik 20 YH-poäng
Massa och pappersteknik 15 YH-poäng

Kraft och värmeteknik 20 YH-poäng
Reservkraftsystem 5 YH-poäng
Kärnkraftteknologi 15 YH-poäng
Fjärrvärme och fjärrkyla 15 YH-poäng
LIA III 40 YH-poäng
Examensarbete 20 YH-poäng

Yrkesliv

Efter utbildningen är du attraktiv för arbetsgivare inom t.ex. kraft/värmeproduktion, pappers- och massaindustri och vatten- och avloppsreningsverk. Drifttekniker och processoperatör är egentligen olika namn på samma arbete, beroende på vilken bransch du jobbar i. Oftast arbetar en drifttekniker i skift, vilket ger stor frihet, ledig tid för återhämtning och tillägg på lönen. Inom processindustrin sker ständig teknisk utveckling, vilket medför ett ökat behov av kunskap hos drifttekniker och processoperatörer. Samtidigt som industrin minskar den totala arbetsstyrkan har man stora pensionsavgångar. Flera industrier har redan idag svårt att hitta kompetent personal, och man förutspår att rekryteringsproblemen kommer att öka ännu mer i framtiden.

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för helfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns. Tillgång till egen bärbar dator med Office-paketet är en förutsättning för att klara studierna.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet (svenskt eller från ett annat land) samt godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Naturvetenskapsprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

Teknikprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

El- och energiprogrammet

Matematik 2a
Energiteknik 1
Naturkunskap 1a1

Industritekniska programmet

Matematik 2a
Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1

Teoretiska kurser som finns på fler program

Matematik 2
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2

Om du saknar ett slutbetyg, kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån betyg, tidigare utbildning och urvalsprov.

 

Max Wester berättar om sina tidigare studier till Drifttekniker/Processoperatör på Nova. 

Ansökningsperiod till höstterminen-2022:

14 februari –22 maj

  1. Se över att du har behörighet för att söka utbildningen
  2. Ansök här
  3. Svara på antagningsbeskedet

Håll sporadisk utkik i mailen som du har angivit vid ansökan, där kommer du att ta emot information och besked från utbildningsanordnaren. Om du är behörig och blir erbjuden en utbildningsplats så behöver du tacka ja eller nej till platserbjudandet.