Drifttekniker / Processoperatör

Yrkeshögskoleutbildning

Siktar du på en snabb karriär inom teknik och tillverkning där du har en nyckelroll i produktionen? Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla såväl process som produkt. En del av arbetet sker i kontrollrum och en del ute i anläggningen. Du arbetar alltså både praktiskt och med att tänka ut och hitta lösningar på problem. Du får stort eget ansvar och arbetar med både människor och maskiner. Arbetet som drifttekniker är inte särskilt fysiskt krävande.

Myndigheten ger utbildningen högt betyg! Läs mer om kvalitetsgranskningen här>>

Yrkesliv

Efter utbildningen är du attraktiv för arbetsgivare inom t.ex. kraft/värmeproduktion, pappers- och massaindustri och vatten- och avloppsreningsverk. Drifttekniker och processoperatör är egentligen olika namn på samma arbete, beroende på vilken bransch du jobbar i. Oftast arbetar en drifttekniker i skift, vilket ger stor frihet, ledig tid för återhämtning och tillägg på lönen. Inom processindustrin sker ständig teknisk utveckling, vilket medför ett ökat behov av kunskap hos drifttekniker och processoperatörer. Samtidigt som industrin minskar den totala arbetsstyrkan har man stora pensionsavgångar. Flera industrier har redan idag svårt att hitta kompetent personal, och man förutspår att rekryteringsproblemen kommer att öka ännu mer i framtiden.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges på distans med träffar i Växjö eller Oskarshamn. Önskemål om ort anges i ansökan. Det är schemalagda träffar måndag och tisdag varannan vecka. Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer föreläsaren ibland att vara på plats på ena studieorten och då följer andra studieorten föreläsningen via videokonferens och vice versa. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och grupparbeten, dels via en digital lärplattform och dels på plats på någon av studieorterna. Under utbildningen genomförs studiebesök på olika branschrelaterade företag.

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet och frihet, men också stort ansvar att lägga den tid som krävs på studierna. Att delta vid de fysiska träffarna i Växjö eller Oskarshamn är också en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på.

Tre arbetsplatsförlagda kurser (drygt en fjärdedel av utbildningen), Lärande i arbete (LIA), ingår i utbildningen. Under LIA-kurserna får du omsätta teoretiska kunskaper i praktiken ute på arbetsplatser. Det ger möjlighet till direktkontakter med arbetsgivare, och en god insikt i ditt framtida arbete redan under utbildningens gång.

Kurser som ingår i utbildningen

• Energiteknik, 30 YH-poäng

• Examensarbete, 25 YH-poäng

• Lärande i arbete 1
10 YH-poäng (processtekniskt arbete)

• Lärande i arbete 2
20 YH-poäng (industriella processer)

• Lärande i arbete 3,
70 YH-poäng (drift och underhåll)

• Massa- och pappersteknik, 10 YH-poäng

• Processteknik I, 45 YH-poäng

• Processteknik II, 35 YH-poäng

• Processtekniskt arbete, 40 YH-poäng

• Processtyrning, 45 YH-poäng

• Produktion och distribution av värme, 50 YH-poäng

• Underhållsteknik, 20 YH-poäng

Totalt: 400 YH-poäng

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för helfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Tillgång till egen bärbar dator med Office-paketet är en förutsättning för att klara studierna.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Naturvetenskapsprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

Teknikprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

El- och energiprogrammet

Matematik 2a
Energiteknik 1
Naturkunskap 1a1

eller

Industritekniska programmet

Matematik 2a
Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1

eller

Teoretiska kurser som finns på fler program

Matematik 2
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2

Om du saknar ett slutbetyg, kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån betyg, tidigare utbildning och urvalsprov.