Drifttekniker / Processoperatör

Yrkeshögskoleutbildning

 

Siktar du på en snabb karriär inom teknik och tillverkning där du har en nyckelroll i produktionen? Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla såväl process som produkt. En del av arbetet sker i kontrollrum och en del ute i anläggningen. Du arbetar alltså både praktiskt och med att tänka ut och hitta lösningar på problem. Du får stort eget ansvar och arbetar med både människor och maskiner. Arbetet som drifttekniker är inte särskilt fysiskt krävande. Genom att utbildningen erbjuder tre olika inriktningar, kan du välja att specialisera dig efter eget intresse eller arbetsmöjligheter i just dina hemtrakter.

 

Yrkesliv

Efter utbildningen är du attraktiv för arbetsgivare inom kraft/värmeproduktion, pappers- och massaindustri och kemisk industri. Drifttekniker och processoperatör är egentligen olika namn på samma arbete, beroende på vilken bransch du jobbar i. Oftast arbetar en drifttekniker i skift, vilket ger stor frihet, ledig tid för återhämtning och tillägg på lönen. Inom processindustrin sker ständig teknisk utveckling, vilket medför ett ökat behov av kunskap hos drifttekniker och processoperatörer. Samtidigt som industrin minskar den totala arbetsstyrkan har man stora pensionsavgångar. Flera industrier har redan idag svårt att hitta kompetent personal, och man förutspår att rekryteringsproblemen kommer att öka ännu mer i framtiden.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker på distans med träffar i Växjö eller Oskarshamn några gånger per termin. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och grupparbeten, dels via en digital lärplattform och dels på plats på någon av studieorterna. Under hela utbildningen genomförs studiebesök på olika branschrelaterade företag.  Det är 10 obligatoriska träffar. Varje träff är 3-5 dagars schemalagd undervisning på studieorten. Dessutom ingår obligatoriska laborationer som genomförs på andra orter, en vecka termin två och en vecka termin fyra. Under de veckorna bor du på internat på orten. Resor och boende står skolan för.

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet och frihet, men också stort ansvar att lägga den tid som krävs på studierna. Att delta vid de fysiska träffarna i Växjö eller Oskarshamn är också en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på.

Tre arbetsplatsförlagda kurser (drygt en fjärdedel av utbildningen), Lärande i arbete (LIA), ingår i utbildningen. Under LIA-kurserna får du omsätta teoretiska kunskaper i praktiken ute på arbetsplatser. Det ger möjlighet till direktkontakter med arbetsgivare, och en god insikt i ditt framtida arbete redan under utbildningens gång.

Kurser som ingår i utbildningen

År 1

Processtekniskt arbete, 40 YH-poäng
Lärande i arbete 1, 10 YH-poäng (processtekniskt arbete)
Energiteknik, 30 YH-poäng
Processteknik I, 45 YH-poäng
Lärande i arbete 2, 20 YH-poäng (industriella processer)
Processtyrning, 45 YH-poäng
Underhållsteknik, 20 YH-poäng

År 2

Processteknik II, 35 YH-poäng
Massa- och pappersteknik, 55 YH-poäng (valbar kurs)
Råvaror och processer, 55 YH-poäng (valbar kurs)
Produktion och distribution av värme, 55 YH-poäng (valbar kurs)
Examensarbete, 30 YH-poäng
Lärande i arbete 3, 70 YH-poäng (drift och underhåll)

Läs mer om kursernas innehåll här

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för helfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du läsa mer här om vilka alternativ som finns.

Tillgång till egen bärbar dator med Office-paketet är en förutsättning för att klara studierna.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Naturvetenskapsprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

Teknikprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

El- och energiprogrammet

Energiteknik 2
Matematik 2a
Energiteknik 1

eller

Industritekniska programmet

Matematik 2a
Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1

eller

Teoretiska kurser som finns på fler program

Matematik 2
Naturkunskap 2

Om du saknar ett slutbetyg, kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här.

Urval

Urval görs utifrån betyg, särskilt prov och tidigare utbildning.