Digitalisering inom tillverkningsindustrin

Kurs inom Yrkeshögskolan

Arbetar du inom tillverkningsindustrin och vill få en övergripande förståelse för olika begrepp och tekniker inom digitalisering? Då är denna korta utbildning på 20 yrkeshögskolepoäng en utbildning för dig!

Vecka 46 startar vi upp höstens andra omgången av utbildningen.

Utvecklingen av nya framväxande teknologier som robotisering, artificiell intelligens och internet of things är en pågående process, som förändrar villkoren för svensk industri. Idag anses digitalisering som en förutsättning för industrins konkurrenskraft.

Sydöstra Småland är en stark industriregion där arbetslivet ser ett stort behov av kompetensutveckling inom digitalisering. En röd tråd i hela utbildningen är hur den nya tekniken kan användas inom tillverkningsindustrin och hur den införlivas i förbättringsarbetet.

Utbildningen omfattar följande kursområden:
1. Artificial Intelligence (AI)
2. Internet of things (IoT)
3. Big Data
4. Maskininlärning

Utbildningens upplägg
Utbildningen vänder sig i huvudsak till yrkesverksamma och/eller permitterad personal av olika kategorier inom tillverkningsindustrin. Upplägget är distans med schemalagda träffar, som omfattar 20 YH-poäng vilket motsvarar fyra veckors heltidsstudier. Utbildningen genomförs på halvfart med en undervisningsdag varje vecka under totalt nio veckor. Uppstart sker på Nova i Oskarshamn för att därefter genomföras digitalt med ett sista avslutande pass på Nova. Träffarna består av korta föreläsningspass, gruppdiskussioner och seminarier. Även inspelade föreläsningar kan användas.

Mellan de schemalagda tillfällena arbetar deltagarna med självstudier utifrån givna instruktioner. Exempelvis inlämningsuppgifter och förberedelse av seminarier. Novas digitala lärplattform Fronter fungerar som ett stöd under utbildningen, med kursmaterial, inlämningsmappar och möjlighet till kommunikation mellan utbildningsledare (ansvarig handläggare på Nova), kursledare och deltagare.

Praktisk information
Tillgång till en dator, gärna bärbar, är en förutsättning för att kunna gå denna utbildning.

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från annat land). Du behöver även ha minst två års yrkeserfarenhet på heltid från tillverkningsindustrin. Deltid på minst 50 % räknas om till heltid.

Om du saknar ett slutbetyg, kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Läs mer om behörighet, utländska betyg och reell kompetens här>>

Urval
Urval görs utifrån betyg, tidigare utbildning och urvalsprov.

Ansökan är öppen mellan den 25 september och den 1 november.

Här är länken du använder för att komma till ansökningsportalen>>

Mellan den 2-12 november har du möjlighet att göra en sk. sen anmälan via länken ovan.

Vad innebär det att göra en sen anmälan?
Sena anmälningar behandlas ofta sent i processen och endast om det finns platser kvar på utbildningen när den ordinarie ansökningstid löpt ut. När din sena anmälan har behandlats får du besked via mejl eller telefon.