BFU-Behörighetsgivande förutbildning

 

 

Önskar du söka till utbildningen Drifttekniker/Processoperatör men saknar någon av kurserna Matematik 2 a, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 2?

Då kan du ansöka till vår preparandutbildning där du är garanterad en plats på utbildningen Drifttekniker/Processoperatör HT-2022.

Kursernas omfattning och innehåll kan du läsa om längre ner ner på sidan. Utbildningen kommer att drivas på helfart med träffar måndag-tisdag varann vecka på plats hos oss på Nova mellan träffarna studerar du hemma. För att söka utbildningen fyll i dina uppgifter och skicka med dina betyg. Du behöver ha läst Matematik 1 för att vara behörig.

 

Matematik 2a, 5 veckor 

Innehåll:
• Breddning och fördjupning av matematiska begrepp och metoder som är relevanta
för karaktärsämnen och yrkesliv.
• Aritmetik, algebra och funktioner, t.ex. räta linjen, potenser, exponentialfunktioner
• Statistik, t.ex. lägesmått, standardavvikelser och normalfördelning
• Logik och geometri, t.ex. Pythagoras sats och koordinatsystem.
• Räta linjens ekvation, metoder för att bestämma linjära funktioner.
• Begreppet linjärt ekvationssystem, metoder för att lösa linjära ekvationssystem.
• Problemlösning, verktyg och tillämpningar med fokus på yrkesmatematik

Naturkunskap 1b, 3 veckor 

Innehåll:
• Energi, miljö och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och
ekosystemens bärkraft. Hållbar utveckling, till exempel aspekter vad gäller
konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
• Individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om
träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan
användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i
medierna.
• Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och
konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och
livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och
andra aktuella forskningsområden.
• Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka
naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden
under prövning. Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett
naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt
grundade påståenden.
• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering,
mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det
naturvetenskapliga utforskandet.

Naturkunskap 2, 5 veckor 

Innehåll:
• Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens
sammansättning. Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan,
kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi och materia.
• Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Industriella processer,
teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material,
livsmedel och andra produkter.
• Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter
och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska,
nutida och framtida perspektiv.
• Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion,
evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.
• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering,
mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska
upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
• Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att pröva
naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden
under prövning. Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett
naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt
grundade påståenden.

 

 

Ansökan stänger 13/4-2022