Tentamen på Nova

Högskolestudenter med placering på Nova

Du som läser sjuksköterskeprogrammet på Nova ska anmäla dig till tentamen via Linnéuniversitetet. Var noga med att hålla koll på sista anmälningsdag eftersom att det inte går att göra efteranmälningar.

Läser du en fristående kurs på Nova anmäler du dig både till den högskola som ger kursen och till Nova, anmäl dig här. Vid omtentamen är vi tacksamma om du anmäler dig så snart du kan så att vi har tid på oss att planera för lokal och tentamensvakt.

Studerande på distansutbildning

Nova uppfyller Nitus kvalitetskriterier, vilket innebär att det ofta är möjligt för dig som läser en distansutbildning utanför vårt eget utbud att skriva din tentamen hos oss, förutsatt att ditt lärosäte godkänner det. Skicka en förfrågan i god tid så ger vi besked inom ett par dagar. Det är alltid ditt lärosätes tentamensregler som gäller även om du skriver på Nova. Behöver du särskilt pedagogiskt stöd måste du få det godkänt av ditt lärosäte innan du kontaktar oss.

För dig som bor eller arbetar i Oskarshamns kommun och läser en eftergymnasial utbildning med distansupplägg tar vi inte ut någon tentamensavgift. Övriga betalar en avgift på 600 kr per tentamenstillfälle. Om du inte är folkbokförd i Oskarshamns kommun, men arbetar här, så meddela oss via e-post (nova@oskarshamn.se) var du är anställd. Om du uteblir från tentamen och inte meddelar det senast dagen innan tar vi ut en expeditionsavgift på 200 kr.

Här fyller du i din tentamensförfrågan

Under tentamen

Kom ihåg att ta med legitimation och var beredd på att lägga ifrån dig ytterkläder, väska, mobiltelefon etc på plats som anvisas av tentamensvakten. Behöver du ha något att äta och dricka under tentamen får du ta med det, men tänk på att det inte får störa de andra som skriver. På grund av luftburen jordnötsallergi tar vi inte in jordnötter eller spår av jordnötter i Novas lokaler. Toalettbesök registreras på en särskild lista som finns i rummet.