SISP

 

Atrinova är medlem i branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) som är Sveriges nationella förening för inkubatorer och science Parks. SISP har idag 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans arbetar för att stimulera tillväxten i kunskapsbaserade företag.

SISP: s medlemmar driver mer än 70 kreativa miljöer, 43  inkubatorer och 33 science parks, som tillsammans har  mer än 5000 företag som sysselsätter 70 000 anställda.

SISP har släppt rapporten om ”Sveriges inkubatorer 2018 för att belysa hur inkubatorernas verksamhet bidrar till samhällsutvecklingen”.

Läs mer om SISP

Läs mer om Atrinova