Så behandlar vi dina personuppgifter

Ändamål
När du ansöker till en kurs/utbildning eller anmäler dig till ett arrangemang, behandlar vi dina personuppgifter för att upprätta relevanta listor som behövs i respektive sammanhang.

Vidarebefordring av personuppgifter
Vi kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter för något annat syfte än det som är relevant för kursens/utbildningens genomförande.

Hur länge lagras uppgifterna
Vi kommer att spara dina personuppgifter längst t o m ett år efter avslutad kurs/utbildning i uppföljningssyfte. Sedan raderas de. Listor upprättade för enstaka arrangemang raderas inom en vecka efter genomförandet.

Du har rätt att (efter styrkt legitimation):
Begära tillgång till uppgifterna
Begära rättelse av uppgifterna
Begära radering av uppgifterna
Invända mot behandlingen
Lämna klagomål hos tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter har använts på ett felaktigt sätt.

Övrig användning
Om du genomför en längre kurs eller utbildning hos oss, kommer din e-postadress att användas för nyhetsutskick från Nova. Du kan välja att avregistrera dig från utskicken genom att klicka på avregistreringslänken. Din e-postadress kan också komma att användas i utvärderingssyfte senast ett år efter avslutad kurs/utbildning.

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun är ytterst ansvarig för Novas hantering av personuppgifter.

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dataskyddsförordningen.