Webcities

Ett projekt där man arbetar med att stärka och sprida ortens genuina butikshandel genom virtuell e-handel.