Nordisk Bio & Kraft

Kraftvärmeverk med kombinerad bränslehantering och bränsletork.