Li-Hu

Företagetlevererar logistiklösningar till industrin i form av rörkonstruktioner föruppbyggnad av exempelvis materialfasader och verktygstavlor samt automatisktgående vagnar.

Läs mer om företaget här