Boiler/Rails

Två Innovationsprojekt av samma entreprenör som bygger på en patenterad innovation för uppvärmning med magnetfältsteknik.

Boiler för uppvärmning av vatten för hemmabruk och Rails för uppvärmning av järnvägsväxlar.