Arvinn Tech

Världens snabbaste ETL-system för stora volymer av strukturerade kontinuerliga data med aggregering och larmfunktioner.
Läs mer om företaget här