128 resultat "Nova":

En kreativ kunskapsmiljö som arbetar för regionens utveckling

Regional utveckling är en del av Oskarshamns kommuns strategi för att skapa flera arbetstillfällen och en hållbar livsmiljö. Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är ett strategiskt utvecklingsverktyg vars uppdrag är att arbeta med långsiktigt hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen. Nova har utvecklats till en samarbetsplattform och arbetar i gränssnittet mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet samt mot allmänheten.