Rådet för forskning- och innovationsinfrastruktur

Rådet arbetar med större forsknings- och utvecklingsprojekt och gör analyser och ger rekommendationer avseende vilka projekt man ska satsa på och stöttar projekten vid strategiska vägval och beslut. Rådet består av medlemmar från akademi, näringsliv och offentlighet på lokal, regional och nationell nivå.

Rådet utgör ett stöd för Oskarshamns kommun och övriga deltagande organisationer.

Rådet medverkar till att:

– Identifiera och initiera FUD – verksamhet (FUD står för forskning, utveckling och demonstration) som kan leda till industriell utveckling

– Identifiera spin-off från FoU (Forskning och Utveckling) som kan resultera i innovation, demosite och/eller affärsutveckling

– Finna finansieringskällor för verksamheten och projekt

– Klarställa behov av specifik kompetensutveckling inom lokal/regional industri och offentlig sektor

Medlemmar i FoI-rådet:
Ordinarie:
Claes Thegerström, Senior rådgivare (Ordförande)
Ulf Karlsson, Senior rådgivare (Operativ föreståndare)
Folke Snickars, Senior rådgivare
Rolf Persson, Oskarshamns kommun
Bengt Karlsson Moberg, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling
Peter Sandwall, Länsstyrelsen
Ingeborg Eriksson, Region Kalmar län
Helena Nilsson, Region Kalmar län
Michael Leijonhud, Hultsfreds kommun/Additivt teknikcenter
Pär Olsson, KTH
Peter Värbrand, Linköpings universitet
Kay Svensson, Linnéuniversitetet
Jan Karjalainen, OKG
Björn Mårlid, Saft
Peter Magnusson, Scania
Alexander Lindqvist, SKB
Magnus Arbell, Uniper

Adjungerad:

Anna Rockström, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling