Oskarsgalan

Årets Regionutvecklingspris

Nova medverkar på Oskarsgalan med Årets Regionutvecklingspris. Nova vill med sitt pris lyfta fram personer som bidrar till samhällsutveckling i Oskarshamnsregionen och gör att regionen växer genom goda relationer och nätverk.

Novas uppdrag är att bidra till regional utveckling genom utbildning, forskning och affärsutveckling. Det sker genom samverkan med akademi, offentlighet och näringsliv – lokalt, regionalt och nationellt.

Årets entreprenör/innovatör

Vårt affärsutvecklingsbolag Atrinova Affärsutveckling medverkar på Oskarsgalan med priskategorin Årets entreprenör/innovatör.

Här kan du läsa mer om priset och vinnarna i kategorin årets entreprenör/innovatör>>